Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów

Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
2. Prawo 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
3. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 45 15 30 Katedra Statystyki
4. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Zastosowania matematyki w ekonomii 9 Z 30 14 16 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 210 134 76 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Bankowość 4 E 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse 5 Z/E 30 20 10 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6 Katedra Bankowości i Finansów
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 Z/E 16 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Podstawy zarządzania 8 Z/E 60 36 24 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 180 108 72 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse przedsiębiorstw 6 Z/E 48 30 18 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Marketing 5 Z/E 48 30 18 Katedra Marketingu
4. Nauka o organizacji 5 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
5. Procesy Informacyjne w Zarządzaniu 1 Z 12 12 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Rachunkowość finansowa 5 Z/E 36 12 24 Katedra Rachunkowości
7. Ubezpieczenia 2 Z 16 8 8 Katedra Statystyki
8. Zarządzanie inwestycjami 2 E 8 8 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
9. Zarządzanie jakością 2 Z 24 16 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 30 - 267 146 121 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 3 E 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Badania marketingowe 3 Z 24 16 8 Katedra Marketingu / Katedra Statystyki
3. Decyzje założycielskie przedsiębiorstw 3 Z 16 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
4. Ekonomika przedsiębiorstw 8 Z/E 40 20 20 Katedra Strategicznego Rozwoju
5. Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości 1 Z 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
7. Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8 Wydział Zarządzania
8. Otoczenie biznesu 2 Z 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
9. Współpraca w biznesie 3 Z 16 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
10. Zarządzanie innowacjami 1 Z 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Organizacji i Zarządzania
11. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 30 - 174 84 90 0 0 0 -
SEMESTR V
1. E-biznes 2 Z 8 8 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Nadzór korporacyjny 1 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Ochrona środowiska 2 Z 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
5. Operacjonalizacja strategii 2 Z 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Praktyka zawodowa 2 Z 120 120 Wydział Zarządzania
7. Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym i pieniężnym 5 Z/E 26 12 14 Katedra Strategicznego Rozwoju
8. Seminarium licencjackie 2 Z 14 14 Wydział Zarządzania
9. Systemy wczesnego ostrzegania 3 Z 32 16 16 Katedra Strategicznego Rozwoju
10. Zarządzanie produkcją 2 Z 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
11. Zarządzanie projektami 3 Z/E 24 16 8 Katedra Organizacji i Zarządzania
12. Zarządzanie zasobami ludzkimi 4 Z/E 36 24 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 322 92 96 0 14 120 -
SEMESTR VI
1. Certyfikowany auditor zarządzania jakością i środowiskiem 3 Z 16 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
2. Kapitał intelektualny 1 Z 16 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Metody ilościowe dla analityków finansowych 3 Z 22 10 12 Katedra Statystyki
4. Metody wyceny przedsiębiorstw 2 Z 14 6 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
5. Mierniki efektywności procesów - KPI 2 Z 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Rynki finansowe 2 Z/E 16 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
7. Seminarium licencjackie 8 Z 14 14 Wydział Zarządzania
8. Społeczna odpowiedzialność biznesu 2 Z 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
9. Zachowania organizacyjne 5 Z/E 36 24 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
10. Zarządzanie ryzykiem 2 E 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 158 80 64 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1311 644 519 0 28 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć