Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Kierunki studiów

Zarządzanie organizacjami

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
2. Prawo 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
3. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 45 15 30 Katedra Statystyki
4. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Zastosowania matematyki w ekonomii 9 Z 30 14 16 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 210 134 76 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Bankowość 4 E 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse 5 Z/E 30 20 10 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6 Katedra Bankowości i Finansów
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 Z/E 16 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Podstawy zarządzania 8 Z/E 60 36 24 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 180 108 72 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse przedsiębiorstw 6 Z/E 48 30 18 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Marketing 5 Z/E 48 30 18 Katedra Marketingu
4. Nauka o organizacji 5 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
5. Procesy Informacyjne w Zarządzaniu 1 Z 12 12 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Rachunkowość finansowa 5 Z/E 36 12 24 Katedra Rachunkowości
7. Ubezpieczenia 2 Z 16 8 8 Katedra Statystyki
8. Zarządzanie inwestycjami 2 E 8 8 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
9. Zarządzanie jakością 2 Z 24 16 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 267 146 121 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 3 E 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Badania marketingowe 3 Z 24 16 8 Katedra Marketingu / Katedra Statystyki
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8 Wydział Zarządzania
5. Motywowanie w organizacji 3 Z 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
6. Organizacja procesów wytwórczych 2 Z 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Praca zespołowa 1 Z 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Zarządzanie konfliktem 2 Z 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
9. Zarządzanie organizacjami publicznymi 2 Z 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
10. Zarządzanie środowiskiem pracy 5 Z 18 9 9 Katedra Organizacji i Zarządzania
11. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
12. Zarządzanie wiedzą 3 Z 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Informatyki Ekonomicznej
RAZEM 30 - 168 89 79 0 0 0 -
SEMESTR V
1. Fuzje i przejęcia 3 Z 14 14 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Nadzór korporacyjny 1 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Ochrona środowiska 2 Z 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
5. Organizacja procesów decyzyjnych 4 Z/E 26 16 10 Katedra Organizacji i Zarządzania
6. Praktyka zawodowa 2 Z 120 120 Wydział Zarządzania
7. Seminarium licencjackie 2 Z 14 14 Wydział Zarządzania
8. Strategia personalna i planowanie zasobów ludzkich 4 Z 22 16 6 Katedra Organizacji i Zarządzania
9. Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi 4 Z 24 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
10. Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 Z/E 36 24 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
11. Zarządzanie zmianami 1 Z 12 12
RAZEM 30 - 314 110 70 0 14 120 -
SEMESTR VI
1. Gra symulacyjna 1 Z 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Rynki finansowe 2 Z/E 16 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
3. Seminarium licencjackie 8 Z 14 14 Wydział Zarządzania
4. Społeczna odpowiedzialność biznesu 1 Z 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
5. Sztuka prezentacji 4 Z 24 24 Katedra Organizacji i Zarządzania
6. Wynagradzanie pracowników 1 Z 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Zachowania organizacyjne 5 Z/E 36 24 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
8. Zarządzanie logistyczne 2 Z/E 24 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
9. Zarządzanie marketingowe 2 E 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
10. Zarządzanie projektami 2 Z/E 24 16 8 Katedra Organizacji i Zarządzania
11. Zarządzanie ryzykiem 2 E 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 190 100 76 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1329 687 494 0 28 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć