Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów

Metody analizy danych

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Prawo 3 Z 15 15 Wydział Prawa i Administracji
4. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 45 15 30 Katedra Statystyki
5. Technologia informacyjna 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Zastosowania matematyki w ekonomii 7 Z 30 14 16 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 210 104 106 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Finanse publiczne 4 Z/E 25 15 10 Katedra Bankowości i Finansów
2. Informatyka ekonomiczna 4 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Makroekonomia 6 Z/E 30 20 10 Katedra Bankowości i Finansów / Wydział Ekonomiczny
5. Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
6. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna 8 Z 60 30 30 Katedra Statystyki
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 235 125 110 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Ekonometria 8 Z/E 60 30 15 15 Katedra Ekonometrii
2. Finanse przedsiębiorstw 3 Z/E 20 12 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 2 Z 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
5. Podstawy zarządzania 5 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
6. Programowanie komputerów 6 Z/E 45 30 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Ubezpieczenia 2 Z 8 8 Katedra Statystyki
8. Zarządzanie inwestycjami 2 Z 8 8 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 224 126 83 15 0 0 -
SEMESTR IV
1. Bankowość 2 Z 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
2. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Komputerowe pakiety statystyczne 5 Z 20 20 Katedra Statystyki
4. Metody klasyfikacji 2 Z 10 10 Katedra Statystyki
5. Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8 Wydział Zarządzania
6. Organizacja i technika badań próbkowych 6 Z 28 14 14 Katedra Statystyki
7. Rachunkowość 4 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
8. Rynki finansowe 3 E 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
9. Statystyka społeczna 2 Z 10 10 Katedra Statystyki
10. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 30 - 160 63 67 30 0 0 -
SEMESTR V
1. Analiza finansowa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Badania marketingowe 5 Z 20 20 Katedra Marketingu / Katedra Statystyki
3. Badania operacyjne 5 Z/E 45 15 15 15 Katedra Ekonometrii
4. Bazy danych 3 Z/E 40 10 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Demografia 8 Z/E 40 20 20 Katedra Statystyki
6. Oprogramowanie symulacji komputerowych 3 Z 12 12 Katedra Statystyki
7. Praktyka zawodowa 2 Z 120 120 Wydział Zarządzania
8. Seminarium licencjackie 2 Z 14 14 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 299 53 45 67 14 120 -
SEMESTR VI
1. Eksploracyjne metody analizy danych 5 Z 22 12 10 Katedra Statystyki
2. Marketing 2 Z 8 8 Katedra Marketingu
3. Nadzór korporacyjny 1 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6 Katedra Bankowości i Finansów
5. Prognozowanie 3 E 8 8 Katedra Ekonometrii
6. Projektowanie systemów informatycznych 6 Z/E 45 15 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Seminarium licencjackie 8 Z 14 14 Wydział Zarządzania
8. Sztuczne sieci neuronowe 4 Z 10 10 Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 121 67 30 10 14 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1249 538 441 122 28 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć