Strona główna » Studia
Studia
Ogłoszenia dla studentów
Odwołane konsultacje - dr Sabina Nowak »
Konsultacje w dniu 17.12.2019 zostają odwołane.
Odwołane konsultacje - prof. UG, dr hab. Barbara Gierusz »
Konsultacje w dniu 11.12.2019 zostają odwołane.
Przeniesione konsultacje - dr Katarzyna Welzant »
Konsultacje z dnia 09.12.2019 zostają przeniesione na 14.12.2019 godz. 11.15-12.00
Przeniesione konsultacje - dr Katarzyna Welzant »
Konsultacje z dnia 17.12.2019 zostają przeniesione na 14.12.2019 godz. 12.00-12.45
Przeniesione konsultacje - dr Urszula Kęprowska »
Konsultacje z dnia 09.12.2019 zostają przeniesione na 12.12.2019 godz. 10.45-11.30
Zmiana terminu wykładu - Zarządzanie ryzykiem SN2 z dr. Dżurykiem »

W związku z planowanym wyjazdem i uzgodnieniem ze studentami, uprzejmie proszę o zmianę wykładu z przedmiotu Zarządzanie ryzykiem SN2 PiDP (sem. 3) z 18 i 19.01.2020 na 15.12.2019:

11.30-12.15   sala C21   

12.15-13.00   sala C21   

13.30-14.15   sala C3     

14.15-15.00   sala C3    

15.15-16.00   sala C21   

16.00-16.45   sala C21  

 

Odwołane konsultacje - dr hab. Jerzy Gwizdała »
Konsultacje w dniu 11.12.2019 zostają odwołane.
Odwołane konsultacje - dr Anna Gierusz »
Konsultacje w dniu 11.12.2019 zostają odwołane.
Odwołane konsultacje - dr Anna Gierusz »
Konsultacje w dniu 12.12.2019 zostają odwołane.
Przeniesione konsultacje - prof. UG, dr hab. Przemysław Lech »
Konsultacje z dnia 09.12.2019 zostają przeniesione na 12.12.2019 godz. 14.00-15.30
WDW Zarządzanie bezpieczeństwem żywności - dr inż. E. Malinowska »

WDW Zarządzanie bezpieczeństwem żywności z dr inż. E. Malinowską w dniu 10.12.2019 rozpocznie się o godz. 15.15. Zajęcia odbędą się w sali 009.

Odwołane konsultacje - prof. UG, dr hab. Krzysztof Najman »
Konsultacje w dniu 12.12.2019 zostają odwołane.
Przeniesione konsultacje - dr Aleksandra Żurawik »
Konsultacje z dnia 05.12.2019 zostają przeniesione na 11.12.2019 godz. 12.00-12.45
Przeniesienie zajęć z dr. Andrzejem Dżurykiem »

W związku z planowanym wyjazdem i uzgodnieniem dokonanym ze studentami, uprzejmie infromuję o zmianie terminu zajęć z dnia 25.01.2020 na 08.12.2019 .Zajęcia 8.12.2019 odbędą się:

08.00-11.15   Rynki Finansowe [ć]   s. 305    gr. N21-01

11.30-15.00   Bankowość [w]           s. B4      gr. N21-01 do 06

15.15-18.30   Rynki Finansowe [ć]   s. 213   gr. N21-02

 

zajęcia prof. Julii Koralun-Bereźnickiej »

Uwaga - ważna informacja dla gr. N23-02 dot. zajęć 21.12.

Wbrew wstępnym ustaleniom z dnia 1.12. dotyczącym przełożenia ćwiczeń z Finansów przedsiębiorstw z dnia 21.12.19 na 18.01.20, niestety nie mam takiej możliwości - przepraszam za nieopatrzne wprowadzenie Państwa w błąd.

Jedyny możliwy termin odrobienia tych zajęć to 7.12.2019 do godz. 13:00 (za zgodą Dziekana).

 

Przeniesione konsultacje - prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz »
Konsultacje z dnia 04.12.2019 zostają przeniesione na 11.12.2019 godz. 10.40-11.25
Przeniesione konsultacje - dr Michał Chalastra »
Konsultacje z dnia 16.12.2019 zostają przeniesione na 22.12.2019 godz. 13.00-13.45
Grupa N42-15 »

Grupa N42-15

W porozumieniu ze studentami zajęcia z Analizy wielowymiarowej z dr Anną Gierusz są przeniesione z 18 stycznia na 7 grudnia, godz. 16 - 19:30, sala C-24.

Dotyczy przełożenia zajęć z dnia 12.10.2019 r. z dr A. Kamińską-Stańczak »

z powodu choroby dr A. Kamińskiej - Stańczak przekłada się zajęcia z dnia 12.10.2019 r:

1)  gr. N41-15 – 2 godziny ćwiczeń z Rach. jednostek w szczeg. syt. – na dzień 19 I godz. 13.30-15.00

2)  2 godz. Seminarium mgr z gr. N51(15-18) – na dni 23 XI w godz. 17.45-18.30 oraz 7 XII w godz. 17.45-18.30

Przeniesione konsultacje - mgr Piotr Zieliński »
Konsultacje z dnia 19.12.2019 zostają przeniesione na 18.12.2019 godz. 08.45-09.30
Organizacja semestru ZIMOWEGO w roku akademickim 2019/2020 na studiach niestacjonarnych »

ORGANIZACJA semestru ZIMOWEGO

roku akademickiego 2019/2020

na studiach niestacjonarnych

NSL (I stopnia)

NMSU (II stopnia)

21.IX.

22.IX.

28.IX.

29.IX.

05.X.

06.X.

12.X.

13.X.

19.X.

20.X.

26.X.

27.X.

*

**

16.XI.

17.XI.

23.XI.

24.XI.

30.XI.

01.XII.

07.XII.

08.XII.

14.XII.

15.XII.

21.XII.

22.XII.

zimowa przerwa świąteczna

zimowa przerwa świąteczna

11.I.

12.I.

18.I.

19.I.

25.I.

26.I.

 

Sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

28 stycznia – 9 lutego 2020

Przerwa międzysemestralna

10 lutego – 16 lutego 2020

Sesja poprawkowa

17 lutego – 1 marca 2020

 

*           02-03 listopada 2019  – brak zjazdu z uwagi na uroczystości Wszystkich Świętych

*           09-10 listopada 2019  – brak zjazdu z uwagi na Święto Niepodległości

UWAGA:   podczas czterech pierwszych zjazdów (oznaczonych w tabeli kolorem żółtym) mogą być planowane zajęcia Studentom na obu stopniach kształcenia.

 

V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców - UG 14-15 czerwca 2019 »

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców, która odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2019 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

STRONA INTERNETOWA KONFERENCJI: http://wzr.pl/konferencja_mlodych_naukowcow/

Cykl naszych dotychczasowych spotkań naukowych realizowany był pod tytułem: „WSPÓŁCZESNE DYLEMATY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW – TEORIA I PRAKTYKA”. Tym razem motywem przewodnim będzie problematyka: "Przedsiębiorstwo w obliczu nowych trendów społeczno-ekonomicznych".

Konferencja poświęcona będzie współczesnym problemom funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstw. W dynamicznym środowisku biznesowym konieczne staje się stosowanie skutecznych narzędzi, metod oraz technik zarządzania, zapewniających przewagę konkurencyjną i długookresowe budowanie wartości firmy na rynku. Interdyscyplinarność wiedzy, jaka wykorzystywana jest w zarządzaniu przedsiębiorstwem determinuje konieczność ciągłego poszukiwania rozwiązań, które sprawdziły się w wybranych organizacjach, sektorach, czy szerzej – gospodarkach. W świecie tak złożonych interakcji wymiana doświadczeń staje się katalizatorem nowych, często innowacyjnych rozwiązań. Dlatego też mam nadzieję, iż Konferencja ta będzie platformą wymiany poglądów i doświadczeń reprezentantów różnych jednostek naukowo-badawczych w Polsce oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej. Jako jedna z nielicznych organizowanych w Polsce Konferencji jest ona skierowana przede wszystkich do młodych badaczy i naukowców, których wyniki prac po recenzji naukowej zostaną opublikowane w wydawnictwie konferencyjnym.

Serdecznie zapraszam!

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw.

Przewodniczący Rady Naukowej KMN 2019
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych WZR UG

 

XIX Konferencja Zarządzanie Wartością 23-25.09.2019

XVIII Konferencja „ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ” UG i SGH (Gdańsk - Sztokholm: 6-9.10.2018) »

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie wartością” organizowanej przez Katedry: Ekonomiki Przedsiębiorstw oraz Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego, przy współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej.

Konferencja odbędzie się podczas rejsu promem do Szwecji w terminie 6-9 października 2018 roku. W ramach konferencji zachęcamy Państwa również do publikowania artykułów w czasopiśmie Uniwersytetu Gdańskiego – Zarządzanie i Finanse (10 p. wg MNiSW).

Szczegóły organizacyjne dotyczące konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej - http://konferencja.wzr.pl/


KALENDARIUM:

  1. Rejestracja udziału za pomocą formularza elektronicznego (dostępny na stronie Konferencji w zakładce „zgłoszenie”) – do 31 maja 2018 r.
  2. Przesłanie pełnych tekstów artykułów drogą elektroniczną na adres: zwp@ug.edu.pl . Tekst należy sformatować zgodnie z wytycznymi wydawnictwa – szablon dostępny na stronie konferencji – do 30 czerwca 2018 r.
  3. Dokonanie opłaty konferencyjnej – do 31 maja 2018 r.
  4. Konferencja – 6-9 października 2018 r. 

Uprzejmie informujemy, że wersja elektroniczna ubiegłorocznej publikacji znajduje się na następujących stronach:


Uczestnicy wygłaszający referaty otrzymają Certyfikaty uczestnictwa.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego raz jeszcze serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń. 

Komitet Organizacyjny

Prof. dr hab. Jerzy Bieliński

 

Konferencja Międzynarodowa - Kongres Restrukturyzacyjny - 20.06.2018 »

Szanowni Państwo,

w ramach współorganizacji części naukowej Europejskiego Kongresu Finansowego Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, wraz z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, organizują Międzynarodową Konferencję Naukową: Kongres Restrukturyzacyjny.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Zarządzania UG, w trakcie sesji panelowych EKF w Hotelu Sheraton w Sopocie, a także na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Poza niezwykle szerokim spektrum podejmowanych tematów z zakresu ekonomicznych i prawnych aspektów restrukturyzacji przedsiębiorstw, w drugiej części Konferencji odbędą się warsztaty restrukturyzacyjne. Na Konferencję przyjął również zaproszenie prof. Levent Altinay, który wygłosi odczyt na temat publikowania w czasopismach naukowych z listy A.

W Kongresie Restrukturyzacyjnym swoje uczestnictwo potwierdzili m.in.: Dr Lukas  Fecker (VP International, TMA Global); Jukka Pekka Joensuu (President, EACTP); Dr Volker Beissenhirtz (Board Member, EACTP), Dorian Macovei (Managing Director, EMSA Capital), Maria Pukszto (Partner, Dentons) Ronald Given (Partner, Wolf Theiss) Jonathan Nighswander (Chatham Lane Capital).

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w tym wydarzeniu.

Wszelkie informacje na temat Kongresu restrukturyzacyjnego znajdują się na stronie internetowej: http://wzr.pl/kongres_restrukturyzacyjny/

 

Z wyrazami szacunku

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Kongres Restrukturyzacyjny

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

kongres_restrukturyzacyjny@ug.edu.pl

XVII konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością »

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie wartością” organizowanej przez Katedry: Ekonomiki Przedsiębiorstw, Bankowości, a także Finansów i Ryzyka Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego, przy współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, która odbędzie się podczas rejsu promem do Szwecji w terminie 7-10 października 2017 roku.

W imieniu organizatorów
Prof. dr hab. Jerzy Bieliński

Więcej na stronie  www konferencji:http://konferencja.wzr.pl/

XII Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu zaufania 06 - 08.10.2012 »

.

Konferencja Naukowa. Gdynia - Szwecja - Gdynia 07-09.10.2011r. Zarządzanie wartością przedsiębiorstw i instytucji finansowych w warunkach podwyższonego ryzyka »

.

Kierunki odbudowy wartości przedsiębiorstw i systemu finansowego Gdańsk - Sztokholm - Gdańsk 24 - 27 wrzesień 2010 »
Zarządzanie kryzysowe - odbudowa wartości przedsiębiorstw i banków Sopot - Karlskrona 8 - 11 października 2009 »

 

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych. Gdańsk - Sztokholm 10-13 października 2008 »
Kapitał intelektualny jako źródło wzrostu wartości przedsiębiorstwa Gdańsk - Sztokholm 6-9 października 2007 »

Strategia Lizbońska a zarządzanie Wartością (3 edycja) Gdańsk - Sztokholm 7-10 październik 2006 »

Zaproszenie

 

 

Zrządzanie Wartością Przedsiębiorstwa a Strategia Lizbońska Gdańsk - Sztokholm 25 -28 września 2004 r. »

 

Zaproszenie

 

 

Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa a Alokacja kapitału Jurata-Gdańsk-Sztokholm 24-27 września 2003 r. »
Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa w okresie dekoniunktury Gdynia-Bałtyk-Kopenhaga 3-5 października 2002r. »
Zarządzanie Wartością a Struktura Akcjonariatu Gdynia-Bałtyk-Karlskrona 27 -29 września 2001 »