Strona główna » Studia
Studia
Dokumenty do pobrania
Podanie o przepisanie oceny LEKTORATY (języki obce)
»
Data publikacji: Poniedziałek, 22 listopada 2021 roku
Wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie przedmiotu z długiem punktowym ECTS
»
Data publikacji: Poniedziałek, 22 listopada 2021 roku
Wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru
»
Data publikacji: Poniedziałek, 22 listopada 2021 roku
Wniosek o wyrażenie zgody na studiowanie według indywidualnego programu studiów
»
Data publikacji: Poniedziałek, 22 listopada 2021 roku
Wniosek o wznowienie studiów
»
Data publikacji: Poniedziałek, 22 listopada 2021 roku
Wniosek o przedłużenie poprawkowej sesji egzaminacyjnej
»
Data publikacji: Poniedziałek, 22 listopada 2021 roku
Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
»
Data publikacji: Poniedziałek, 22 listopada 2021 roku
Wniosek studenta o zwolnienie z opłat za studia
»
Data publikacji: Poniedziałek, 22 listopada 2021 roku
Regulamin studiów
»
Data publikacji: Poniedziałek, 22 listopada 2021 roku
Podanie o przepisanie oceny z WF
»
Data publikacji: Poniedziałek, 22 listopada 2021 roku
Wniosek o nadanie uprawnień do wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie
»
Data publikacji: Poniedziałek, 22 listopada 2021 roku