Strona główna » Studia
Studia
Harmonogram egzaminów dyplomowych

armonogram egzaminów licencjackich/magisterskich
w dniu    23.07.2019  r.    (wtorek)  B-22

L.p.

Rodzaj

Promotor

Przewodniczący

Recenzent

Dyplomant

Godzina

1

S1

dr Dariusz Trojanowski

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzwyczajny

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

248420

8.30

2

N1

dr Magdalena Gostkowska - Drzewicka

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzwyczajny

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

172819

8.45

3

N1

dr Kamila Stańczak-Strumiłło

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzwyczajny

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

250049

9.00

4

N2

dr Mirosław Czapiewski

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzwyczajny

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

194283

9.15

5

N2

dr Mirosław Czapiewski

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzwyczajny

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

232706

9.25

6

S1

dr Mirosław Czapiewski

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzwyczajny

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

221171

9.35

7

S2

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzwyczajny

dr Anna Golec

233514

9.50

8

S2

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzwyczajny

dr Anna Golec

229341

10.00

9

S2

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzwyczajny

dr Anna Golec

233088

10.10

10

S2

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzwyczajny

dr Anna Golec

220746

10.20

11

S2

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzwyczajny

dr Anna Golec

256404

10.30