Strona główna » Studia
Studia
Prowadzone studia podyplomowe
Kierunki studiów
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Studia:
Studia podyplomowe
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
niestacjonarne
Strona internetowa:
Informacje o specjalności

Rekrutacja trwa do 14 października 2019 r.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
ŁĄCZNIE - -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć