Strona główna » Studia
Studia
Egzaminy i zaliczenia

dr Adam Barembruch
 • Techniki sprzedaży dla pośredników finansowych [ćw]
 • gr.: N51-01
  Niedziela 17.01.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

dr Dorota Buchnowska
 • Strategia informatyzacji [w]
 • gr.: N52-15
  Niedziela 31.01.2021
  godz.: 08.00-10.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

dr Grzegorz Bucior
 • Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych [ćw]
 • gr.: N51-25
  Sobota 30.01.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N51-26
  Sobota 30.01.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych [w]
 • gr.: N51-25
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N51-26
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Wstęp do prawa podatkowego i podatki pośrednie [w]
 • gr.: N41-25
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N41-26
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

mgr Ewa Chrostowska
 • Odroczony podatek dochodowy [ćw]
 • gr.: N51-15
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala WZ-307
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N51-15
  Niedziela 14.02.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala WZ-307
  Z
  termin drugi

mgr Marta Chylińska
 • Metody wspomagania decyzji biznesowych [ćw]
 • gr.: N43-05
  Sobota 30.01.2021
  godz.: 08.00-11.15
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N43-11
  Sobota 30.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  Z
  termin pierwszy

mgr Mirosława Czaplińska
 • Wycena nieruchomości nietypowych [w]
 • gr.: N53-01
  Sobota 13.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

dr Marzenna Czerwińska
 • Przedsiębiorczość [ćw]
 • gr.: N43-31
  Sobota 16.01.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Przedsiębiorczość [w]
 • gr.: N43-31
  Sobota 16.01.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N43-31
  Piątek 29.01.2021
  godz.: 19.30-20.15
  sala online
  Z
  termin drugi

 • Zarządzanie projektami UE [ćw]
 • gr.: N53-31
  Niedziela 31.01.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

mgr Liwia Delińska
 • Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa [ćw]
 • gr.: N43-05
  Sobota 19.12.2020
  godz.: 11.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Zintegrowana komunikacja marketingowa [ćw]
 • gr.: N43-05
  Sobota 19.12.2020
  godz.: 08.00-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

dr Tomasz Dryl
 • Marketing II [w]
 • gr.: N43-01
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N43-05
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Zintegrowana komunikacja marketingowa [w]
 • gr.: N43-05
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 12.15-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

dr Andrzej Dżuryk
 • Polityka pieniężna [w]
 • gr.: N41-01
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 08.00-08.45
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N41-05
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 08.00-08.45
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N41-15
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 08.00-08.45
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N41-16
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 08.00-08.45
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N41-25
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 08.00-08.45
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N41-26
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 08.00-08.45
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N41-01
  Sobota 27.02.2021
  godz.: 08.00-08.45
  Z
  termin drugi

  gr.: N41-05
  Sobota 27.02.2021
  godz.: 08.00-08.45
  Z
  termin drugi

  gr.: N41-15
  Sobota 27.02.2021
  godz.: 08.00-08.45
  Z
  termin drugi

  gr.: N41-16
  Sobota 27.02.2021
  godz.: 08.00-08.45
  Z
  termin drugi

  gr.: N41-25
  Sobota 27.02.2021
  godz.: 08.00-08.45
  Z
  termin drugi

  gr.: N41-26
  Sobota 27.02.2021
  godz.: 08.00-08.45
  Z
  termin drugi

dr Anna Gierusz
 • Statystyczna analiza decyzji [lab]
 • gr.: N42-12
  Niedziela 17.01.2021
  godz.: 08.00-11.15
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N42-11
  Sobota 30.01.2021
  godz.: 11.30-15.00
  Z
  termin pierwszy

dr Karolina Gościniak
 • Standardy sprawozdawczości finansowej [ćw]
 • gr.: N41-25
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 09.45-12.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N41-26
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 09.45-12.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Standardy sprawozdawczości finansowej [w]
 • gr.: N41-25
  Sobota 13.02.2021
  godz.: 09.45-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N41-26
  Sobota 13.02.2021
  godz.: 09.45-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Maciej Hyży
 • Odroczony podatek dochodowy [ćw]
 • gr.: N51-16
  Sobota 16.01.2021
  godz.: 16.00-17.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Rachunek kosztów II [ćw]
 • gr.: N41-01
  Sobota 30.01.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

prof. uczelni, dr hab. Beata Jackowska
 • Statystyka z demografią [w]
 • gr.: N44-01
  Sobota 23.01.2021
  godz.: 17.00-18.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

mgr Tomasz Jastrzębski
 • Metody wspomagania decyzji biznesowych [ćw]
 • gr.: N43-31
  Niedziela 31.01.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

dr Anna Kamińska-Stańczak
 • Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach [ćw]
 • gr.: N41-15
  Sobota 16.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N41-15
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  Z
  termin drugi

prof. uczelni, dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka
 • Finanse przedsiębiorstw II [w]
 • gr.: N41-01
  Niedziela 31.01.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala 210
  E
  termin pierwszy

  gr.: N41-05
  Niedziela 31.01.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala 210
  E
  termin pierwszy

  gr.: N41-15
  Niedziela 31.01.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala 210
  E
  termin pierwszy

  gr.: N41-16
  Niedziela 31.01.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala 210
  E
  termin pierwszy

  gr.: N41-25
  Niedziela 31.01.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala 210
  E
  termin pierwszy

  gr.: N41-26
  Niedziela 31.01.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala 210
  E
  termin pierwszy

dr Cyryl Kotyla
 • Odroczony podatek dochodowy [w]
 • gr.: N51-15
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 11.30-13.00
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N51-16
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 11.30-13.00
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N51-15
  Sobota 27.02.2021
  godz.: 11.30-13.00
  Z
  termin drugi

  gr.: N51-16
  Sobota 27.02.2021
  godz.: 11.30-13.00
  Z
  termin drugi

dr Dorota Kowalczyk
 • Kryzysy i restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków [ćw]
 • gr.: N41-01
  Sobota 16.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Nadzór finansowy [w]
 • gr.: N51-01
  Niedziela 17.01.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

dr Krzysztof Kowalke
 • Inwestycje w instrumenty pochodne [w]
 • gr.: N53-01
  Niedziela 14.02.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Arkadiusz Kozłowski
 • Metoda reprezentacyjna [w]
 • gr.: N42-11
  Niedziela 14.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N42-12
  Niedziela 14.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Jarosław Kujawski
 • Rachunek kosztów II [ćw]
 • gr.: N41-15
  Niedziela 14.02.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N41-16
  Niedziela 14.02.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N41-25
  Niedziela 14.02.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

 • Budżetowanie [w]
 • gr.: N51-25
  Niedziela 14.02.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: N51-26
  Niedziela 14.02.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

dr Błażej Lepczyński
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi [w]
 • gr.: N51-01
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala 223
  E
  termin pierwszy

  gr.: N51-05
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala 223
  E
  termin pierwszy

  gr.: N51-15
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala 223
  E
  termin pierwszy

  gr.: N51-16
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala 223
  E
  termin pierwszy

dr Olga Martyniuk
 • Podstawy audytu wewnętrznego [w]
 • gr.: N51-01
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N51-05
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N51-15
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N51-16
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Jacek Maślankowski
 • Hurtownie danych [lab]
 • gr.: N42-11
  Niedziela 24.01.2021
  godz.: 10.30-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N42-12
  Niedziela 24.01.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Hurtownie danych [w]
 • gr.: N52-15
  Środa 03.02.2021
  godz.: 16.00-16.45
  E
  termin pierwszy

prof. uczelni, dr hab. Kamila Migdał-Najman
 • Analiza rynku [ćw]
 • gr.: N52-11
  Niedziela 31.01.2021
  godz.: 08.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N52-12
  Niedziela 31.01.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N52-15
  Niedziela 31.01.2021
  godz.: 13.30-16.45
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza wielowymiarowa [w]
 • gr.: N42-11
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 14.15-19.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N42-12
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 08.00-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Seminarium magisterskie [sem]
 • gr.: N52-11
  Poniedziałek 25.01.2021
  godz.: 13.30-14.15
  sala 230
  Z
  termin pierwszy

prof. dr hab. Paweł Miłobędzki
 • Ekonometria finansowa [w]
 • gr.: N52-11
  Sobota 13.02.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N52-12
  Sobota 13.02.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N52-15
  Sobota 13.02.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Metody wspomagania decyzji biznesowych [w]
 • gr.: N43-01
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N43-05
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N43-11
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N43-31
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

prof. uczelni, dr hab. Krzysztof Najman
 • Big Data [w]
 • gr.: N42-11
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N42-12
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Metody sztucznej inteligencji [w]
 • gr.: N52-11
  Sobota 13.02.2021
  godz.: 10.30-12.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N52-12
  Sobota 13.02.2021
  godz.: 10.30-12.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

dr Sabina Nowak
 • Ekonometria dynamiczna [ćw]
 • gr.: N42-12
  Sobota 16.01.2021
  godz.: 11.30-14.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N42-11
  Niedziela 31.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N42-11
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 17.00-18.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: N42-12
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 17.00-18.30
  sala online
  Z
  termin drugi

 • Ekonometria dynamiczna [w]
 • gr.: N42-11
  Sobota 13.02.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N42-12
  Sobota 13.02.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Piotr Pisarewicz
 • Podstawy teorii ryzyka i ubezpieczeń [w]
 • gr.: N44-01
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 16.00-16.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz
 • Statystyka z demografią [ćw]
 • gr.: N44-01
  Sobota 16.01.2021
  godz.: 09.45-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

prof. dr hab. Jacek Rybicki
 • Zarządzanie strategiczne [w]
 • gr.: N53-01
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  E
  termin pierwszy

  gr.: N53-05
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  E
  termin pierwszy

  gr.: N53-11
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  E
  termin pierwszy

  gr.: N53-31
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  E
  termin pierwszy

dr Małgorzata Rymarzak
 • Zarządzanie nieruchomościami [ćw]
 • gr.: N43-01
  Niedziela 31.01.2021
  godz.: 08.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie nieruchomościami [w]
 • gr.: N43-01
  Sobota 13.02.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

mgr Jędrzej Siciński
 • Zarządzanie strategiczne [ćw]
 • gr.: N53-31
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 12.15-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa II [ćw]
 • gr.: N53-31
  Sobota 13.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa II [w]
 • gr.: N53-31
  Sobota 20.02.2021
  godz.: 12.15-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

dr inż. Piotr Sliż
 • Zarządzanie procesami [w]
 • gr.: N53-01
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N53-05
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N53-11
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N53-31
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Ewa Spigarska
 • Rachunkowość finansowa II [w]
 • gr.: N41-01
  Sobota 30.01.2021
  godz.: 08.00-08.45
  E
  termin pierwszy

  gr.: N41-05
  Sobota 30.01.2021
  godz.: 08.00-08.45
  E
  termin pierwszy

  gr.: N41-15
  Sobota 30.01.2021
  godz.: 08.00-08.45
  E
  termin pierwszy

  gr.: N41-16
  Sobota 30.01.2021
  godz.: 08.00-08.45
  E
  termin pierwszy

  gr.: N41-25
  Sobota 30.01.2021
  godz.: 08.00-08.45
  E
  termin pierwszy

  gr.: N41-26
  Sobota 30.01.2021
  godz.: 08.00-08.45
  E
  termin pierwszy

 • Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach [w]
 • gr.: N41-16
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Jędrzej Strumiłło
 • Projektowanie organizacji [w]
 • gr.: N43-11
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Sebastian Susmarski
 • Finanse publiczne II [w]
 • gr.: N41-01
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 13.30-14.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N41-05
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 13.30-14.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N41-15
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 13.30-14.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N41-16
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 13.30-14.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N41-25
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 13.30-14.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N41-26
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 13.30-14.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

prof. uczelni, dr hab. Arleta Szadziewska
 • Rachunek kosztów II [w]
 • gr.: N41-25
  Niedziela 14.02.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N41-26
  Niedziela 14.02.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Sprawozdawczość instytucji finansowych [w]
 • gr.: N51-25
  Sobota 23.01.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala 222
  E
  termin pierwszy

  gr.: N51-26
  Sobota 23.01.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala 222
  E
  termin pierwszy

dr Adam Szczęch
 • Makroekonomia [w]
 • gr.: N43-01
  Sobota 13.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N43-05
  Sobota 13.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N43-11
  Sobota 13.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N43-31
  Sobota 13.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

prof. uczelni, dr hab. Agnieszka Szpitter
 • Techniki mierzenia procesów pracy [ćw]
 • gr.: N53-11
  Sobota 30.01.2021
  godz.: 11.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Techniki mierzenia procesów pracy [w]
 • gr.: N53-11
  Sobota 13.02.2021
  godz.: 12.15-14.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Zarządzanie projektami i programami [w]
 • gr.: N53-11
  Niedziela 14.02.2021
  godz.: 12.15-14.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Dawid Szramowski
 • Ocena standingu przedsiębiorstwa [w]
 • gr.: N51-01
  Piątek 12.02.2021
  godz.: 19.30-20.15
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N51-05
  Piątek 12.02.2021
  godz.: 19.30-20.15
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N51-15
  Piątek 12.02.2021
  godz.: 19.30-20.15
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N51-16
  Piątek 12.02.2021
  godz.: 19.30-20.15
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N52-11
  Piątek 12.02.2021
  godz.: 19.30-20.15
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N52-12
  Piątek 12.02.2021
  godz.: 19.30-20.15
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N52-15
  Piątek 12.02.2021
  godz.: 19.30-20.15
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N53-01
  Piątek 12.02.2021
  godz.: 19.30-20.15
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N53-05
  Piątek 12.02.2021
  godz.: 19.30-20.15
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N53-11
  Piątek 12.02.2021
  godz.: 19.30-20.15
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N53-31
  Piątek 12.02.2021
  godz.: 19.30-20.15
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

prof. uczelni, dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz
 • Koncepcje zarządzania [w]
 • gr.: N41-01
  Sobota 23.01.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N41-05
  Sobota 23.01.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N41-15
  Sobota 23.01.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N41-16
  Sobota 23.01.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N41-25
  Sobota 23.01.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N41-26
  Sobota 23.01.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N42-11
  Sobota 23.01.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N42-12
  Sobota 23.01.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N43-01
  Sobota 23.01.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N43-05
  Sobota 23.01.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N43-11
  Sobota 23.01.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N43-31
  Sobota 23.01.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

prof. dr hab. Stanisław Wrycza
 • Seminarium magisterskie [sem]
 • gr.: N52-15
  Sobota 16.01.2021
  godz.: 17.00-20.15
  sala C-30
  Z
  termin pierwszy