Strona główna » Sylwia Badowska
Sylwia Badowska
Sylwia Badowska

dr Sylwia Badowska

Stanowisko:
Adiunkt
108
(+48 58) 523 13 13

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 108
Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.00-09.45
pok. 108
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.30-11.15
pok. 108
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.00-09.45
pok. 108

Prowadzone przedmioty

  • Stacjonarne studia I stopnia
    • Polityka produktu
    • Promocja
  • Stacjonarne studia II stopnia
    • Marketing II

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia polityki produktowej, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

The topics of the seminar include issues of product policy, marketing communication and marketing management.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

polityka produktu, strategie marketingowe, promocja firmy, polityka marki

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

polityka produktu, strategie marketingowe, promocja firmy, polityka marki

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje