Strona główna » Sylwia Badowska
Sylwia Badowska
Sylwia Badowska

dr Sylwia Badowska

Stanowisko:
Adiunkt
108
(+48 58) 523 13 13

Konsultacje

Wszystkie konsultacje w okresie 01.10.2021 - 15.02.2022 zostają odwołane - urlop.

Prowadzone przedmioty

  • Niestacjonarne studia II stopnia
    • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia polityki produktowej, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

The topics of the seminar include issues of product policy, marketing communication and marketing management.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

polityka produktu, strategie marketingowe, promocja firmy, polityka marki

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

zachowania konsumenckie, strategie marketingowe, zarządzanie marketingowe, psychologia konsumencka

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje