Strona główna » Projekt Uczelnie Szkołom - o finansach z NBP
Projekt Uczelnie Szkołom - o finansach z NBP
UCZELNIE SZKOŁOM - O FINANSACH Z NBP


Niniejszy materiał dydaktyczny, autorstwa pracowników Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, został opracowany na potrzeby realizacji Projektu we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim pt. „Uczelnie szkołom – o finansach z NBP”. Projekt koordynowany jest przez Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości tekstu, zdjęć, grafik i innych treści zawartych na stronach Projektu w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej, w innych celach niż założone w Projekcie – bez zgody Autorów zabronione.


OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO MODUŁU 1

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
dr Alicja Antonowicz


Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw


WPROWADZENIE


Umiejętność świadomego i optymalnego zarządzania finansami na płaszczyźnie gospodarczej jest pochodną wiedzy, umiejętności i kompetencji, jakie posiadamy i które wykorzystujemy również w naszym życiu prywatnym. Można śmiało stwierdzić, że uczymy się tego przez całe życie. Nasze kolejne doświadczenia i obserwacje stają się podstawą do podejmowana działań bardziej świadomych, przemyślanych i mamy nadzieję, że również racjonalnych. W pierwszym module skupiamy się na kilku podstawowych, ale jednocześnie bardzo ważnych problemach, związanych z zarządzaniem finansami, które pozwolą Tobie  pozyskać podstawową wiedzę, stanowiącą fundament (być może w przyszłości) podejmowanych przez Ciebie decyzji w życiu gospodarczym. Chcemy, abyś dowiedział się czym jest zmienność wartości pieniądza w czasie, a także jakie są jej konsekwencje dla metodycznego podejmowania decyzji inwestycyjnych. Dowiesz się, jak w prosty sposób odwrócić proces kapitalizacji odsetek, aby przejść do dyskontowania prognozowanej przyszłej oczekiwanej wartości przepływów pieniężnych. Tym samym mamy nadzieję, że na długo zapamiętasz, a przede wszystkim zrozumiesz, na czym oparty jest rachunek NPV.


W naukach o zarządzaniu i jakości (to jedna z dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk społecznych) wykształtowanych zostało bardzo wiele różnych metod podejmowania decyzji menedżerskich. Chcemy wskazać Ci, jak w przystępny sposób budować algorytm decyzyjny w oparciu o analizy wielokryterialne. Być może brzmi to dość skomplikowanie, ale tak naprawdę na co dzień podejmujesz właśnie decyzje w oparciu o wielokryterialne, nieliniowe postrzeganie rzeczywistości. Robisz to intuicyjnie. To zrozumiałe, ale przyjrzymy się temu zagadnieniu znowu z perspektywy metodycznego, tj. wzorcowego działania, które będziesz mógł realizować w przyszłości w innych sytuacjach. Zauważ, że nawet idąc do sklepu, mając tak duży potencjalny wybór możliwych produktów, że podejmujesz ostatecznie decyzję o zakupie tego, a nie innego produktu, uwzględniając m.in.: cenę, korzyści, jakie osiągniesz, alternatywne wady i zalety jego substytutów, być może również wcześniejsze swoje doświadczenia, a może wzorujesz się w pewnym stopniu na tym, co inni kupują, bądź po prostu przekonała Cię reklama. Każdy z nas podejmuje decyzje w inny sposób, choć można – co jest bardzo ważne – znaleźć dużo wspólnego w naszych zindywidualizowanych wyborach. Zastanów się: gdyby tak nie było, to segmentacja rynkowa by nie istniała, a „marketingowcy” mieliby naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. Dlatego też chcemy, abyś zapoznał się, jak budować strategię inwestycyjną, uwzględniając co najmniej dwa kryteria – ale w naszej propozycji będą to tzw. kryteria ważone. I w ten oto prosty sposób wyjaśnimy Ci, czym jest i jak stosować macierz reagowania na ryzyko. To dwuwymiarowa metoda podejmowania decyzji. Ciekawi jesteśmy, gdzie jeszcze mógłbyś ją zastosować!


Na koniec tego modułu omówimy bardzo ważną kwestię, stanowiącą podstawę do budowy wszystkich biznes planów działalności gospodarczej. Zapewne doskonale wiesz, że jedną rzeczą jest wymyślenie ciekawego pomysłu na biznes, a drugą kwestią analiza tego, czy ma on szansę powodzenia. Chodzi o to, czy będzie on po prostu opłacalny. Do modułu 1, którego lekturze się teraz oddajesz, dostarczamy Ci m.in. narzędzie w postaci pliku MS Excel. To bardzo przydatna formatka do sporządzania prognozowanego rachunku przepływów pieniężnych. Wydaje się, że to skomplikowane? No cóż, przekonajmy się. Aby zrobić postęp w jakiejkolwiek dziedzinie zawsze trzeba wykonać pierwszy krok. Zatem życzymy Ci odwagi i aktywnej postawy. Na wszystkie pytania odpowiemy w trakcie warsztatów. Powodzenia!


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MODUŁ 1
OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE


dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
dr Alicja Antonowicz


Poniżej znajdują się pliki do pobrania dla prowadzących, nauczycieli oraz uczniów
Hasło do modułu: WZRNBP


1. KONSPEKTY ZAJĘĆ - (dla wykładowcy UG, dla nauczyciela, dla uczniów) <<< pobierz >>>

2. OPRACOWANIE DYDAKTYCZNE - (lektura do przeczytania w ramach modułu) <<< pobierz >>>

3. PREZENTACJA NA ZAJĘCIA (PPT / PDF) - pomoc dydaktyczna <<< pobierz >>>

4. ZADANIE 1 - wyznaczanie realnej wartości środków na lokacie bankowej <<< pobierz >>>

5. ZADANIE 2 - wybór strategii w oparciu o macierz reagowania na ryzyko <<< pobierz >>>

6. ZADANIE 3 - wybór najkorzystniejszego projektu inwestycyjnego (NPV) <<< pobierz >>>

7. MS EXCEL - arkusz do wyliczania wartości NPV (pomoc do zadania nr 3) <<< pobierz >>>

8. ZADANIE 4 - prognozowany rachunek przepływów pieniężnych (CF) <<< pobierz >>>

9. MS EXCEL - arkusz do sporządzanie prognozy cash flow (pomoc do zadania nr 4) <<< pobierz >>>

10. SZABLON TABLICY CASH FLOW (pomoc do zadania nr 4) <<< pobierz >>>


Szanowny Nauczycielu,

w treści powyższych materiałów skupiliśmy się na trzech głównych zagadnieniach: (1) wyjaśnieniu zmienności wartości i siły nabywczej pieniądza w czasie – jako podstawie do zrozumienia tego, czym jest NPV; (2) omówieniu proponowanej metodyki podejmowania wielowymiarowych decyzji inwestycyjnych – przy zastosowaniu macierzy reagowania na ryzyko; (3) a także fundamentalnych zasadach sporządzania prognozowanego rachunku przepływów pieniężnych – jako bardzo ważnej części (finansowej) każdego z tworzonych w praktyce gospodarczej biznes planów.

Drogi Uczniu,

po lekturze powyższego materiału dydaktycznego oraz zrealizowaniu kolejnych zadań, do których odpowiedzi znajdziesz w tekście pamiętaj, że Zespół wykładowców z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego opracował dla Ciebie, poza tym modułem – pięć innych. Jeżeli chcesz przygotować się lepiej do tego, co czeka Cię w samodzielnym życiu zawodowym – zachęcamy Cię do zapoznania się z pozostałymi materiałami.

Powodzenia!

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
dr Alicja Antonowicz