Strona główna » Projekt Uczelnie Szkołom - o finansach z NBP
Projekt Uczelnie Szkołom - o finansach z NBP
UCZELNIE SZKOŁOM - O FINANSACH Z NBP


Niniejszy materiał dydaktyczny, autorstwa pracowników Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, został opracowany na potrzeby realizacji Projektu we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim pt. „Uczelnie szkołom – o finansach z NBP”. Projekt koordynowany jest przez Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości tekstu, zdjęć, grafik i innych treści zawartych na stronach Projektu w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej, w innych celach niż założone w Projekcie – bez zgody Autorów zabronione.


OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO MODUŁU 2

dr Marta Penczar
dr Adam Barembruch


Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Bankowości i Finansów


WPROWADZENIE


Detaliczne usługi rozliczeniowe to jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się i innowacyjnych segmentów rynku bankowego. Tempo zmian wynika z coraz powszechniejszego wykorzystywania przez konsumentów instrumentów bezgotówkowych. Sprzyja temu rewolucja internetowa i zaawansowanie technologiczne smartfonów.

Celem zamieszczonego materiału dydakytycznego w module II jest poszerzenie wiedzy na temat  bezgotówkowych instrumentów płatniczych, wskazanie innowacyjnych form płatności i bezpieczeństwa ich stosowania. Chcemy, abyś dowiedział się, czym jest obrót bezgotówkowy i jakie są podstawowe jego produkty. Dowiesz się również, jakie są innowacyjne metody płatności w Internecie, co to są płatności mobilne i jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa ich stosowania.

Mamy nadzieję, że lektura materiału poświęconego instrumentom płatniczym pozwoli Tobie na bezpieczne dokonywanie transakcji, czy to w stacjonarnych placówkach banków, czy też w Internecie. Innowacyjne produkty są przecież tworzone z myślą o podniesieniu wygody konsumenta i poszerzeniu gamy płatności.


Rozróżnienie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego ma istotne znaczenie z punktu widzenia rozwoju ekonomicznego kraju. Wzrost udziału płatności elektronicznych i wykorzystania kart płatniczych oddziałuje pozytywnie na wzrost gospodarczy i prowadzi do wzrostu konsumpcji i rozwoju handlu. Skala wykorzystania i popularności obrotu bezgotówkowego wśród konsumentów jest uwarunkowana wieloma czynnikami. Wskazuje się, że ważną przesłanką są czynniki demograficzne – osoby starsze częściej korzystają z obrotu gotówkowego, z kolei młodsze pokolenia chętniej sięgają po elektroniczne metody płatności (karty płatnicze, regulowanie zobowiązań z wykorzystaniem mobilnego dostępu do rachunku bankowego). Duże znaczenie odgrywają ponadto wykształcenie, wysokość dochodu i płeć. Sposób dokonania płatności warunkowany jest także poczuciem bezpieczeństwa oraz chęcią zachowania anonimowości, która występuje wyłącznie w obrocie gotówkowym. Ponadto stopień obrotu gotówkowego uzależniony jest od stopnia rozwoju infrastruktury umożliwiającej płatności bezgotówkowe, czyli sieci akceptacji kart płatniczych. Tam, gdzie taka infrastruktura będzie znikoma, tzn. mało jest punktów umożliwiających płatność kartą, należy liczyć się z szerszym stosowaniem obrotu gotówkowego.

Chcąc przekonać się jak szybko rozwija się rynek usług płatniczych, wystarczy odpowiedzieć sobie na pytanie: jak płaciłem za zakupy 2-3 lata temu, a jakie są dziś możliwości, z ilu różnych form zapłaty za produkty korzystam? Czy płacę tylko gotówką lub kartą płatniczą? Czy robię zakupy wyłącznie w sklepie stacjonarnym?

Odpowiedzi, prawie w 100%, będą świadczyć o zmianie sposobów rozliczeń za dokonywane zakupy, a zatem o zmianie naszych zwyczajów płatniczych.


Coraz większa część sprzedaży dóbr i usług konsumpcyjnych obywa się dziś w Internecie. Konsumenci preferują wygodę, brak konieczności wychodzenia z domu i to w obliczu posiadania coraz krótszego czasu wolnego, możliwość porównania wielu produktów, a także bardzo często atrakcyjniejszej ceny. Rozwój handlu elektronicznego wygenerował potrzebę dostosowania warunków płatności do nowych wyzwań. W ostatniej części przedstawiamy zatem najbardziej popularne formy płatności w Internecie i płatności mobilne wraz ze wskazaniem bezpieczeństwa ich wykorzystania.


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MODUŁ 2
OBRÓT GOTÓWKOWY I BEZGOTÓWKOWY ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DOKONYWANIA TRANSAKCJI

dr Marta Penczar
dr Adam Barembruch


Poniżej znajdują się pliki do pobrania dla prowadzących, nauczycieli oraz uczniów
Hasło do modułu: WZRNBP


1. KONSPEKTY ZAJĘĆ - (dla wykładowcy UG, dla nauczyciela, dla uczniów) <<< pobierz >>>

2. OPRACOWANIE DYDAKTYCZNE - (lektura do przeczytania w ramach modułu) <<< pobierz >>>

3. PREZENTACJA NA ZAJĘCIA (PPT / PDF) - pomoc dydaktyczna <<< pobierz >>>

4. ZADANIE - wady i zalety obrotu bezgotówkowego <<< pobierz >>>


Szanowny Nauczycielu,

w treści powyższych materiałów skupiliśmy się na trzech głównych zagadnieniach: (1) zdefiniowaniu podstawowych rodzajów płatności na rynku detalicznym oraz pojęć obrotu gotówkowego i bezgotówkowego wraz ze argumentami świadczącymi o korzyściach dla gospodarki i najważniejszych inicjatywach podejmowanych na rzecz upowszechnienia obrotu bezgotówkowego w Polsce; (2) analizie najbardziej powszechnych produktów bezgotówkowych, czyli polecenia przelewu, polecenia zapłaty i kart płatniczych. Duży nacisk położyliśmy na mechanizm działania kart kredytowych, którego znajomość pozwoli na satysfakcjonujące wykorzystanie tego produktu w przyszłości i uniknięcie pułapek z nim związanych; (3) a także innowacyjnych formach płatności w Internecie i bezpieczeństwu wykorzystania bezgotówkowych instrumentów płatniczych.

Drogi Uczniu,

po lekturze powyższego materiału dydaktycznego pamiętaj, że Zespół wykładowców z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego wskazał Ci materiały dodatkowe - filmy i dedykowane strony internetowe. Jeżeli chcesz bezpiecznie korzystać z innowacyjnych form płatności – zachęcamy Cię do zapoznania się z pozostałymi materiałami.Powodzenia!

dr Marta Penczar
dr Adam Barembruch