Strona główna » Projekt Uczelnie Szkołom - o finansach z NBP
Projekt Uczelnie Szkołom - o finansach z NBP
UCZELNIE SZKOŁOM - O FINANSACH Z NBP


Niniejszy materiał dydaktyczny, autorstwa pracowników Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, został opracowany na potrzeby realizacji Projektu we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim pt. „Uczelnie szkołom – o finansach z NBP”. Projekt koordynowany jest przez Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości tekstu, zdjęć, grafik i innych treści zawartych na stronach Projektu w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej, w innych celach niż założone w Projekcie – bez zgody Autorów zabronione.


OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO MODUŁU 5

dr Mariusz Chmielewski

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw


WPROWADZENIE


Planowanie jest procesem, które ciągle towarzyszy nam w naszej codziennej działalności. Efektem naszych działań z zakresu planowania jest plan, który każdorazowo musimy w pierwszym etapie sporządzić, a potem na jego podstawie realizujemy działania prowadzące do określonego celu. W naukach ekonomicznych planowanie jest od wieków wskazywane jako jedna z czterech podstawowych funkcji procesu zarządzania. W niniejszym module zajmiemy się narzędziem, które ułatwią Ci odpowiedź na dwa pytania, które zawsze pojawiają się w trakcie planowania przedsięwzięć: ile czasu potrzebujesz na realizację danego przedsięwzięcia (osiągniecie celu) oraz jakie zasoby są Ci do tego potrzebne ze szczególnym uwzględnieniem zasobu jakim są środki pieniężne. W przypadku środków pieniężnych należy zwrócić uwagę, iż jest to szczególnego rodzaju zasób – za jego pomocą można łatwo zdobyć pozostałe niezbędne do realizacji przedsięwzięcia zasoby. Wyznaczenie czasu realizacji analizowanego przedsięwzięcia wraz z określeniem kluczowych z jego punktu widzenia działań możliwe będzie dzięki harmonogramowi, który posłużyć może do zaplanowania wydatków związanych z realizacją całego przedsięwzięcia. Oczywiście istnieje cały szereg możliwych rozwiązań dotyczących realizacji planowanego przedsięwzięcia. Każdorazowo istnieje jednak zawsze takie rozwiązanie, które z naszego punktu widzenia jest najlepsze. Wybór najlepszego z naszego punktu widzenia rozwiązania zależny będzie od parametru, który uznasz za kluczowy i który będziesz brał w pierwszej kolejności pod uwagę. Wybór najlepszego z Twojego punktu widzenia wariantu rozwiązania analizowanego problemu określany jest jako optymalizacja. Narzędziem, które będziemy wykorzystywać do optymalizacji realizacji przedsięwzięcia będzie głównie wykres Gantta / Adamieckiego. 


W niniejszym module zajmiemy się optymalizacją realizacji procesu czyli – metodą wyznaczania najlepszego (optymalnego) rozwiązania z punktu widzenia jedynie dwóch parametrów – czasu i kosztu wykorzystując do tego harmonogram opracowany za pomocą wykresu Gantta/Adamieckiego. Sporządzony harmonogram umożliwia wyznaczenie czynności, które z punktu widzenia realizacji całego przedsięwzięcia mają kluczowe znaczenie i mają największy wpływ na całe przedsięwzięcie z punktu widzenia całkowitego czasu realizacji. Harmonogram umożliwia identyfikację tych czynności na etapie planowania co pozwali odpowiednio przygotować realizację tych czynności już w trakcie realizacji przedsięwzięcia ograniczając jego ryzyko. Przygotowując się do realizacji każdego przedsięwzięcia warto sporządzić jego plan, ażeby potem móc zarządzać realizacją tego przedsięwzięcia.


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

PLANOWANIE SYTUACJI FINANSOWEJ Z WKORZYSTANIEM WYKRESU GANTTA / ADAMIECKIEGO
dr Mariusz Chmielewski

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dla prowadzących, nauczycieli oraz uczniów
Hasło do modułu: WZRNBP


1. KONSPEKTY ZAJĘĆ - (dla wykładowcy UG, dla nauczyciela, dla uczniów) <<< pobierz >>>

2. OPRACOWANIE DYDAKTYCZNE - (lektura do przeczytania w ramach modułu) <<< pobierz >>>

3. PREZENTACJA NA ZAJĘCIA (PPT / PDF) - pomoc dydaktyczna <<< pobierz >>>

4. ZADANIE 1 - dodatkowe zadanie do modułu V (wraz z rozwiązaniem, prezentacja) <<< pobierz >>>

5. ZADANIE 2 - plan wycieczki klasowej w góry - formatka do uzupełnienia <<< pobierz >>>


Szanowny Nauczycielu,

w treści powyższych materiałów przedstawiono wykorzystanie podstawowego narzędzia z zakresu zarządzania przedsięwzięciami jakim jest wykres Gantta / Adamieckiego. Wykorzystanie tego instrumentu znacząco wspomaga proces planowania wszelkich przedsięwzięć w zakresie takich kluczowych jego parametrów jakimi są czas i koszt z nimi związane. W materiałach skoncentrowano się na zaprezentowaniu wykorzystania tego narzędzia na prostych przykładach przedsięwzięć. Pokazano jakie elementy należy uwzględnić w przypadku sporządzania wykresu Gantta/Adamieckiego i jak za jego pomocą ustalić harmonogram zarówno czasowy jaki kosztowy planowanego przedsięwzięcia. W przypadku harmonogramu kosztowego zaprezentowano konsekwencje zmian warunków płatności na zapotrzebowanie na środki pieniężne. W materiałach zaprezentowano także wyjaśnienie pojęcia ścieżki krytycznej, zastosowanie właściwości której umożliwia optymalizację realizacji czasu i kosztu planowanego przedsięwzięcia.

Drogi Uczniu,

po zapoznaniu się z materiałem tego modułu dydaktycznego oraz zrealizowaniu kolejnych zadań, do których odpowiedzi znajdziesz w materiałach pamiętaj, że Zespół wykładowców z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego opracował dla Ciebie, poza tym modułem – pięć innych modułów, które mogą przydać się w Twoim życiu zarówno prywatnym jak i kiedyś zawodowym. Jeżeli chcesz przygotować się lepiej do tego, co czeka Cię w samodzielnym życiu zawodowym ale i prywatnym – zachęcamy Cię do zapoznania się z pozostałymi materiałami.

Powodzenia!


dr Mariusz Chmielewski