Strona główna » Projekt Uczelnie Szkołom - o finansach z NBP
Projekt Uczelnie Szkołom - o finansach z NBP
UCZELNIE SZKOŁOM - O FINANSACH Z NBP


 

Niniejszy materiał dydaktyczny, autorstwa pracowników Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, został opracowany na potrzeby realizacji Projektu we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim pt. „Uczelnie szkołom – o finansach z NBP”. Projekt koordynowany jest przez Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości tekstu, zdjęć, grafik i innych treści zawartych na stronach Projektu w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej, w innych celach niż założone w Projekcie – bez zgody Autorów zabronione.


OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO MODUŁU 6

dr Alicja Antonowicz
dr Marzenna Czerwińska


Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw


WPROWADZENIE


Zapraszamy Cię na spotkanie z przedsiębiorczością.Warto zapoznać się z jej istotą oraz jej znaczeniem dla gospodarki i całego społeczeństwa. Podstawową jednostkę stanowi tu przedsiębiorstwo, a głównym bohaterem jest przedsiębiorca. Przedsiębiorczość istnieje, od kiedy istnieje człowiek.


Istnieje również przekonanie, że jest coś wyjątkowego w osobowości przedsiębiorców, a natura obdarowuje pożądanymi cechami tylko nielicznych z nich. Zgodnie z teorią znanego austriackiego ekonomisty J. Schumpetera: przedsiębiorcy stanowią „elitę” jednostek nawiedzonych „duchem przedsiębiorczości”. Pogląd ten jest jednak krytykowany w świetle licznych badań. Czy można zatem zmienić, ukształtować swoją osobowość, a zwłaszcza te cechy, które decydują o powodzeniu w działalności gospodarczej? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć podczas warsztatów. Nasze postawy przedsiębiorcze to także efekt oddziaływania różnorodnych czynników, wśród których te ze sfery społeczno-demograficznej często są najistotniejsze.


Wskażemy Ci również szerokie możliwości aktywności zawodowej człowieka na rynku pracy, ukazując różnorodne formy, począwszy od pracowniczych i niepracowniczych umów o pracę, na własnej działalności gospodarczej skończywszy. Musisz mieć świadomość, że Twoje wybory dotyczące przyszłej sytuacji zawodowej, to wybory dotyczące nie tylko tego, jaki chcesz zdobyć zawód, ale także – w jakiej formie będziesz oferował swoje kwalifikacje zawodowe na rynku pracy: czy „zatrudnię  się”, czy będę „na swoim”.

Myśląc o swojej przyszłości powinieneś także mieć na uwadze nieustającą zmienność otaczającego świata. Ani Twój zawód nie musi być tym, co przez wszystkie lata aktywności zawodowej będziesz wykonywać (w niektórych badaniach wskazuje się, iż we współczesnym świecie konieczna jest nawet 6-7-krotna zmiana zawodu), ani forma, w  jakiej ten zawód będziesz wykonywał. Jedno jest w tym zakresie najważniejsze: trzeba podążać za zmianą. 


Innowacyjne myślenie jest przepustką do Twojego sukcesu!

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi materiałami i do zobaczenia na warsztacie  w Twojej Szkole!
Powodzenia!


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MODUŁ 6
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KARIERA ZAWODOWA


dr Alicja Antonowicz
dr Marzenna Czerwińska


Poniżej znajdują się pliki do pobrania dla prowadzących, nauczycieli oraz uczniów
Hasło do modułu: WZRNBP


1. KONSPEKTY ZAJĘĆ - (dla wykładowcy UG, dla nauczyciela, dla uczniów) <<< pobierz >>>

2. OPRACOWANIE DYDAKTYCZNE - (lektura do przeczytania w ramach modułu) <<< pobierz >>>

3. PREZENTACJA NA ZAJĘCIA (PPT / PDF) - pomoc dydaktyczna <<< pobierz >>>

4. ZADANIE DODATKOWE - test predyspozycji przedsiębiorczych <<< pobierz >>>


Szanowny Nauczycielu,

w treści powyższych materiałów skupiliśmy się na trzech głównych zagadnieniach: (1) wyjaśnieniu, czym jest przedsiębiorczość oraz jakie cechy osobowościowe są typowe dla ludzi przedsiębiorczych, a także czynnikom sprzyjającym przyjmowaniu postaw przedsiębiorczych; (2) zmianom zachodzącym na rynku pracy i ich wpływowi na zapotrzebowanie na pracę, a także charakterystyce form aktywności na rynku pracy; (3) znaczeniu innowacyjnego myślenia w osiąganiu sukcesu, ze szczególnym wskazaniem na źródła pomysłów na własny biznes oraz temu, w jaki sposób należy interpretować sukces i porażkę w tym obszarze.

Drogi Uczniu,

po lekturze powyższego materiału dydaktycznego oraz zrealizowaniu kolejnych zadań, do których odpowiedzi znajdziesz w tekście pamiętaj, że Zespół wykładowców z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego opracował dla Ciebie, poza tym modułem – pięć innych. Jeżeli chcesz przygotować się lepiej do tego, co czeka Cię w samodzielnym życiu zawodowym – zachęcamy Cię do zapoznania się z pozostałymi materiałami.

Powodzenia!

dr Alicja Antonowicz
dr Marzenna Czerwińska