Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Karol Śledzik

Stanowisko:
Adiunkt
223
(+48 58) 523 13 01

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.00-09.45
pok. 223
Tydzień I:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 223
Tydzień II:
Czwartek
godz. 09.00-09.45
pok. 223
Tydzień II:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 223

Prowadzone przedmioty

 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Zarządzanie instytucjami kredytowymi

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

Zakres programowy:


Krótka charakterystyka tematyki seminarium: Tematyka prac może obejmować zagadnienia związane z bankowością detaliczną, doradztwem finansowym a także rynkami finansowymi, np.

 1. Tematyka seminarium:
 • Zarządzania wartością banku: wycena banku, identyfikacja generatorów wartości banku
 • Ocena poziomu kapitału intelektualnego instytucji finansowej: ocena wskaźnikowa poziomu zasobów niematerialnych instytucji finansowej
 • Kryzys i restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków
 • Kryzysy na rynkach finansowych
 • Rynki finansowe: rynek kapitałowy (analiza techniczna i fundamentalna), rynek walutowy
 1. Przykładowe tematy prac:
 • Wykorzystanie Wielowymiarowej Analizy Porównawczej (WAP) do oceny pozycji konkurencyjnej banku
 • Analiza kosztu kapitału banku w okresie przed i po kryzysie finansowym
 • Analiza rozwiązań systemowych w trakcie kryzysów finansowych
 • Analiza efektywności banków giełdowych
 • Analiza i ocena generatorów wartości banków notowanych na giełdach papierów wartościowych

Egzaminy i zaliczenia

 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa [w]
 • grupa: N21-21
  Niedziela 21.06.2020
  godz.: 08.45-10.30
  sala 223
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-31
  Niedziela 21.06.2020
  godz.: 08.45-10.30
  sala 223
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-51
  Niedziela 21.06.2020
  godz.: 08.45-10.30
  sala 223
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-52
  Niedziela 21.06.2020
  godz.: 08.45-10.30
  sala 223
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-53
  Niedziela 21.06.2020
  godz.: 08.45-10.30
  sala 223
  E
  termin pierwszy

  grupa: N22-41
  Niedziela 21.06.2020
  godz.: 08.45-10.30
  sala 223
  E
  termin pierwszy

  grupa: N23-11
  Niedziela 21.06.2020
  godz.: 08.45-10.30
  sala 223
  E
  termin pierwszy

  grupa: N23-51
  Niedziela 21.06.2020
  godz.: 08.45-10.30
  sala 223
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-21
  Sobota 12.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 223
  E
  termin drugi

  grupa: N21-31
  Sobota 12.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 223
  E
  termin drugi

  grupa: N21-51
  Sobota 12.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 223
  E
  termin drugi

  grupa: N21-52
  Sobota 12.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 223
  E
  termin drugi

  grupa: N21-53
  Sobota 12.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 223
  E
  termin drugi

  grupa: N22-41
  Sobota 12.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 223
  E
  termin drugi

  grupa: N23-11
  Sobota 12.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 223
  E
  termin drugi

  grupa: N23-51
  Sobota 12.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 223
  E
  termin drugi

Publikacje