Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Karol Śledzik

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.00-10.00
online
Tydzień I:
Środa
godz. 10.30-11.30
online
Tydzień II:
Czwartek
godz. 09.00-10.00
pok. 223
Tydzień II:
Środa
godz. 10.30-11.30
pok. 223

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rynki finansowe

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

Zakres programowy:


Krótka charakterystyka tematyki seminarium: Tematyka prac może obejmować zagadnienia związane z bankowością detaliczną, doradztwem finansowym a także rynkami finansowymi, np.

 1. Tematyka seminarium:
 • Zarządzania wartością banku: wycena banku, identyfikacja generatorów wartości banku
 • Ocena poziomu kapitału intelektualnego instytucji finansowej: ocena wskaźnikowa poziomu zasobów niematerialnych instytucji finansowej
 • Kryzys i restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków
 • Kryzysy na rynkach finansowych
 • Rynki finansowe: rynek kapitałowy (analiza techniczna i fundamentalna), rynek walutowy
 1. Przykładowe tematy prac:
 • Wykorzystanie Wielowymiarowej Analizy Porównawczej (WAP) do oceny pozycji konkurencyjnej banku
 • Analiza kosztu kapitału banku w okresie przed i po kryzysie finansowym
 • Analiza rozwiązań systemowych w trakcie kryzysów finansowych
 • Analiza efektywności banków giełdowych
 • Analiza i ocena generatorów wartości banków notowanych na giełdach papierów wartościowych

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje