Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Maciej Gierusz

Stanowisko:
Asystent
204
(+48 58) 523 11 56

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 08.30-09.30
online
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.00-11.00
online
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.00-11.00
pok. 204
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.30-12.30
pok. 204

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Konsolidacja sprawozdań finansowych
  • MSSF
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Konsolidacja sprawozdań finansowych
 • Studia podyplomowe
  • MSSF

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje