Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Marek Kalinowski

Stanowisko:
Adiunkt
401
(+48 58) 523 13 18

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.00-10.45
pok. 401
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.00-10.45
pok. 401
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.00-10.45
pok. 401
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.00-10.45
pok. 401

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Podstawy zarządzania
  • Zachowania organizacyjne

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer Personalny

Tytuł seminarium: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.
 2. Badanie pracy.
 3. Planowanie zasobów ludzkich.
 4. Rekrutacja kandydatów do pracy.
 5. Selekcja kandydatów do pracy.
 6. Wartościowanie pracy.
 7. Wynagradzanie pracowników.
 8. Okresowe oceny pracownicze.
 9. Szkolenie pracowników.
 10. Kariery pracownicze.
 11. Zwolnienia pracownicze.
 12. Rynek pracy: popyt i podaż na rynku pracy, bezrobocie, koszty pracy, społeczna wydajność pracy, stosunki pracy, zróżnicowanie wynagrodzeń, płaca minimalna.

Egzaminy i zaliczenia

 • Podstawy zarządzania [w]
 • grupa: N13-01
  Niedziela 14.06.2020
  godz.: 08.00-08.45
  sala 401
  E
  termin pierwszy

  grupa: N13-02
  Niedziela 14.06.2020
  godz.: 08.00-08.45
  sala 401
  E
  termin pierwszy

  grupa: N13-03
  Niedziela 14.06.2020
  godz.: 08.00-08.45
  sala 401
  E
  termin pierwszy

 • Zachowania organizacyjne [ćw]
 • grupa: N33-31
  Niedziela 31.05.2020
  godz.: 15.15-16.45
  sala C-20
  Z
  termin pierwszy

 • Zachowania organizacyjne [w]
 • grupa: N33-25
  Sobota 20.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 401
  E
  termin pierwszy

  grupa: N33-31
  Sobota 20.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 401
  E
  termin pierwszy

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie [w, WDW PiDP]
 • grupa: S24-01
  Czwartek 04.06.2020
  godz.: 17.00-18.30
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S24-02
  Czwartek 04.06.2020
  godz.: 17.00-18.30
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi [ćw]
 • grupa: S13-15
  Czwartek 04.06.2020
  godz.: 13.30-16.45
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

Publikacje