Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Michał Kuciapski, prof. uczelni

Stanowisko:
Profesor UG
C-27
(+48 58) 523 12 51

Konsultacje

Wszystkie konsultacje w okresie 17.08.2020 - 21.09.2020 zostają odwołane - urlop.

Tydzień I:
Czwartek
godz. 10.30-12.00
pok. C-27
Tydzień II:
Czwartek
godz. 10.30-12.00
pok. C-27

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Programowanie aplikacji rozproszonych w C#
  • Programowanie w chmurze obliczeniowej
  • Projektowanie interfejsu użytkownika aplikacji
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Programowanie aplikacji rozproszonych w C#
  • Programowanie dynamicznych serwisów internetowych ASP
  • Programowanie w chmurze obliczeniowej
  • Projektowanie interfejsu użytkownika aplikacji
  • System operacyjny MS Windows Server
  • Systemy zarządzania treścią CMS
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Projektowanie interakcji człowiek - komputer

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Obszar I – Projektowanie i wytwarzanie aplikacji informatycznych

 1. Projektowanie i wdrażanie biznesowych serwisów internetowych
 2. Projektowanie i wytwarzanie aplikacji mobilnych wspierających działalność przedsiębiorstwa
 3. Projektowanie interfejsu użytkownika aplikacji webowych i mobilnych dla podnoszenia efektywności interakcji człowiek-komputer
 4. Technologie Open Web Platform (HTML5, CSS, JavaScript)
 5. Systemy rozproszone oparte o Web Oriented Architecture (WOA)
 6. Serwisy połączeniowe oparte o mechanizmy mashups
 7. Programowanie w chmurze (cloud computing)

Obszar II– Akceptacja technologii informatycznych

 1. Czynniki akceptacji sprzętu informatycznego
 2. Modele akceptacji technologii mobilnych
 3. Determinanty akceptacji oprogramowania
 4. Modele akceptacji aplikacji oraz systemów webowych i mobilnych
 5. Ocena funkcjonalności aplikacji i systemów informatycznych

Obszar III – Zarządzanie projektami informatycznymi

 1. Zarządzanie projektami informatycznymi
 2. Metodyki inżynierii oprogramowania
 3. Metodyki zwinne (agile) realizacji projektów programistycznych
 4. Badanie jakości oprogramowania
 5. Wpływ jakości wytwarzania oprogramowania na utrzymanie systemów informatycznych
 6. Outsourcing usług i systemów informatycznych – crowdsourcing, offshoring

Obszar IV – Rozwijanie potencjału informacyjno- komunikacyjnego (Information and Communication Technologies, ICT) organizacji (firm i instytucji)

 1. Aplikacje i systemy ICT realizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwach
 2. Technologie ICT w instytucjach publicznych oraz administracji
 3. Narzędzia ICT wspierające zarządzanie wiedzą organizacji
 4. Technologie mobilne dla wpierania zarządzania organizacją
 5. Marketing internetowy i mobilny
 6. Zarządzanie i rozwijanie infrastruktury informatycznej

 

Egzaminy i zaliczenia

 • Programowanie aplikacji rozproszonych w C# [w]
 • grupa: S22-31
  Czwartek 11.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  grupa: S22-32
  Czwartek 11.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

 • Programowanie w chmurze obliczeniowej [w]
 • grupa: S32-31
  Czwartek 11.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala C-36
  E
  termin pierwszy

 • Projektowanie interfejsu użytkownika aplikacji [w]
 • grupa: S32-31
  Czwartek 11.06.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-36
  E
  termin pierwszy

Publikacje