Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Mirosław Czapiewski

Stanowisko:
Adiunkt
320
(+48 58) 523 13 67

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 08.10-09.00
pok. 320
Tydzień I:
Środa
godz. 08.15-09.00
pok. 320
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 08.10-09.00
pok. 320
Tydzień II:
Środa
godz. 08.15-09.00
pok. 320

Prowadzone przedmioty

  • Niestacjonarne studia I stopnia
    • Organizacja procesów decyzyjnych

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje