Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Monika Woźniak

Stanowisko:
Adiunkt
C-26
(+48 58) 523 12 09

Konsultacje

Wszystkie konsultacje w okresie 13.07.2020 - 21.10.2020 zostają odwołane - urlop.

Tydzień I:
Piątek
godz. 12.00-12.45
pok. C-26
Tydzień I:
Środa
godz. 12.00-12.45
pok. C-26
Tydzień II:
Piątek
godz. 12.00-12.45
pok. C-26
Tydzień II:
Środa
godz. 12.00-12.45
pok. C-26

Prowadzone przedmioty

  • Niestacjonarne studia I stopnia
    • Technologia informacyjna
    • Warsztaty innowacyjności

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Informatyka ekonomiczna

Zagadnienia dla seminarzystów:

 

1. Dedykowane rozwiązania informatyczne dla firmy.

2. Problematyka projektów IT

3. Zarządzanie projektami IT w organizacji

4. Zespół projektowy IT

5. Technologia blockchain – źródło innowacji i przewagi konkurencyjnej

6. Technologia blockchain, smart kontrakty w budowaniu wspólnoty korzyści rozproszonych zasobów

7. Technologie IT a zarządzanie innowacją i zmianą

8. Technologie IT w przeciwdziałaniu zjawiskom kryzysowym firmy

9. Technologie IT w przedsięwzięciach promocyjnych firmy

10.Studenckie zainteresowania i doświadczenia praktyczne

 

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje