Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Paweł Galiński

Stanowisko:
Adiunkt
202
(+48 58) 523 14 60

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Economic Policy
  • Finanse
  • Przygotowanie projektów finansowanych z funduszy UE
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Ekonomia
  • Finanse publiczne
  • Podatki i opłaty samorządowe
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Podatki i opłaty samorządowe

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

Prace mogą być pisane z szeroko rozumianej problematyki finansów i ubezpieczeń, a w tym koncentrować się m.in. na:

 • organizacji i funkcjonowaniu sektora finansów publicznych w Polsce i na świecie,
 • finansach gmin, powiatów i województw,
 • funkcjonowaniu poszczególnych segmentów rynku finansowego, a w tym rynku akcji, obligacji czy skarbowych papierów wartościowych,
 • finansowaniu projektów i programów unijnych,
 • finansowaniu i organizacji zarządzania kryzysowego w Polsce,
 • nowoczesnych instrumentach zarządzania finansami w podmiotach gospodarczych,
 • zarządzaniu ryzykiem w podmiotach gospodarczych,
 • ubezpieczeniach w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwach.
 • finansowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych przez podmioty gospodarcze,
 • bankowych instrumentach wspierających zarządzanie finansami w jednostkach sektora publicznego,
 • funkcjonowaniu podatków w Polsce i na świecie,
 • zarządzaniu podatkami w przedsiębiorstwie.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje