Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Funkcja:
Kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej
Stanowisko:
Profesor tytularny
C-30
(+48 58) 523 14 00

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 12.00-13.00
pok. C-30
Tydzień II:
Środa
godz. 12.00-13.00
pok. C-30

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Aplikacje informatyczne w biznesie
  • Projektowanie systemów informatycznych
  • Scrum w systemach informatycznych
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Aplikacje informatyczne w biznesie
  • Projektowanie systemów informatycznych
  • Scrum w systemach informatycznych
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Adaptacyjne zarządzanie projektami w SCRUMie
  • Informatyka ekonomiczna
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Adaptacyjne zarządzanie projektami w SCRUMie
  • Informatyka ekonomiczna
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

TEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH

 1. Aplikacje mobilne i internetowe – projektowanie i programowanie
 2. Zastosowania informatyki ekonomicznej w różnych sektorach biznesu
 3. SCRUM i Agility w pracy zespołów informatycznych
 4. Systemy obiektowe, języki UML i SysML
 5. Aplikacje biznesowe w oparciu o podejście DevOps
 6. Modelowanie procesów biznesowych. Notacja BPMN
 7. Serwisy i media społecznościowe w biznesie; crowdsourcing
 8. Systemy ERP i CRM
 9. Bazy danych. Big Data
 10. Internet Rzeczy i Industry 4.0
 11. User Experience
 12. E-learning 2.00. i MOOC
 13. Cyfrowa transformacja – wpływ na strategię organizacji i modele biznesu
 14. Start-up’y w sektorze IT
 15. Prace oparte o metody naukowo-badawcze informatyki ekonomicznej w celu opublikowania wyników badań w naukowych angielskojęzycznych czasopismach informatycznych (dla zainteresowanych)

 

ZREALIZOWANE OSTATNIO PRACE MAGISTERSKIE

 

 1. Wdrożenie platformy E-PROCURENT opartej na systemie SAP ERP na przykładzie firmy z branży chemicznej
 2. The Role of SAP ERP System in the Quotation Process on the Basis of MacGregor Company
 3. Wpływ mediów społecznościowych na rozwój przedsiębiorstwa na przykładzie firm Sinsay i Abstra
 4. Industry 4.0 Driven by Digital Transformation
 5. Crowdsourcing jako metoda pozyskiwania wiedzy biznesowej od społeczeństwa
 6. Automatyzacja i testowanie procesów biznesowych w systemie SAP ERP z wykorzystaniem narzędzia Worksoft Certify
 7. Identyfikacja wizualna firmy za pomocą narzędzi usługi Creative Cloud 2017
 8. Wdrożenie i zarządzanie chmurą hybrydową w przedsiębiorstwie za pomocą narzędzi VMware oraz platformy Microsoft Azure
 9. Analiza porównawcza narzędzi, modelowanie i symulowanie procesów biznesowych przy użyciu notacji BPMN
 10. Zastosowanie języka UML w systemie obsługi terminalu kontenerowego
 11. Programowanie aplikacji webowych za pomocą ASP.NET Core na przykładzie aplikacji e-commerce.Model Saas w perspektywie wdrażania systemów CRM
 12. Uwarunkowania wytwarzania oprogramowania w oparciu o podejście SCRUM na przykładzie Sekcji Rozwoju Oprogramowania Centrum Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego
 13. UX SCRUM – Implementacja User Experience do iteracyjnego procesu rozwoju oprogramowania
 14. Projektowanie prototypów User Experience z wykorzystaniem narzędzia UXPin na przykładzie sklepu internetowego
 15. Programowanie aplikacji webowych za pomocą ASP.NET Core na przykładzie aplikacji e-commerce
 16. Wykorzystanie ASP.NET w projektowaniu serwisów internetowych w chmurze na przykładzie firmy zarządzającej nieruchomościami
 17. Zarządzanie jakością informacji w relacyjnej bazie danych w przedsiębiorstwie z branży badania rynku FMCG
 18. Implementacja i optymalizacja bazy danych w technologii Microsoft SQL Server w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 19. Testowanie zapewnienia organizacjom usług technologii wysokiej dostępności poprzez oprogramowanie Microsoft Exchange Server 2016
 20. Wykorzystanie Internetu Rzeczy w rozwiązaniach telematycznych na przykładzie systemu zarządzania ruchem Tristar
 21. Zastosowanie rozwiązań wirtualnej rzeczywistości w biznesie
 22. Kryptowaluty – zagadnienia ekonomiczne i informatyczne
 23. Cyberprzestępczość w bankowości elektronicznej. Sposoby wykrywania, zapobiegania oraz zbierania dowodów wybranych przestępstw elektronicznych
 24. Ocena ryzyka bezpieczeństwa informacji dla usług telepracy w jednostkach sektora publicznego
 25. Zastosowania wolnego i otwartego oprogramowania w systemie wysokiej dostępności opartym o środowisko wirtualne

 

                      Prace można pisać w językach polskim i angielskim

 

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje