Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska

Stanowisko:
Adiunkt
127
(+48 58) 523 12 17

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 08.45-09.45
online
Tydzień I:
Środa
godz. 11.15-12.15
online
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.30-10.30
pok. 127
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.00-14.00
pok. 127

Prowadzone przedmioty

  • Stacjonarne studia II stopnia
    • Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa
    • Zintegrowana komunikacja marketingowa

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia badań marketingwych, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia badań marketingwych, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia badań marketingwych, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje