Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Anna Siemionek

Stanowisko:
Adiunkt
209
(+48 58) 523 14 21

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.00-09.45
pok. 209

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Analiza finansowa
  • Introduction to Accounting
  • Podstawy controllingu
  • Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Analiza finansowa
  • Controlling operacyjny
  • Controlling strategiczny
  • Podstawy controllingu
  • Sprawozdawczość finansowa
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Ocena standingu przedsiębiorstwa

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling


Problematyka seminarium będzie dotyczyć głównie następujących zagadnień:
• podejmowanie decyzji w zakresie źródeł i form kapitałów,
• gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa (zarządzanie aktywami obrotowymi, efektywność inwestycji),
• zarządzanie płynnością przedsiębiorstw,
• rentowność przedsiębiorstwa,
• przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym,
• controlling finansowy w przedsiębiorstwie,
• budżetowanie w przedsiębiorstwie,

Egzaminy i zaliczenia

 • Alternative investments in risk management [w, WDW]
 • grupa: WDW
  Czwartek 04.06.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

  grupa: WDW
  Poniedziałek 08.06.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala 209
  Z
  termin drugi

 • Analiza finansowa [ćw]
 • grupa: S23-26
  Wtorek 26.05.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-21
  Niedziela 31.05.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-21
  Wtorek 02.06.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-31
  Czwartek 04.06.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-25
  Czwartek 04.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza finansowa [w]
 • grupa: S21-21
  Poniedziałek 08.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 209
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-31
  Poniedziałek 08.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 209
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-51
  Poniedziałek 08.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 209
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-52
  Poniedziałek 08.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 209
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-21
  Poniedziałek 22.06.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala 209
  E
  termin drugi

  grupa: S21-31
  Poniedziałek 22.06.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala 209
  E
  termin drugi

  grupa: S21-51
  Poniedziałek 22.06.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala 209
  E
  termin drugi

  grupa: S21-52
  Poniedziałek 22.06.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala 209
  E
  termin drugi

 • Controlling strategiczny [w]
 • grupa: N31-31
  Niedziela 31.05.2020
  godz.: 18.45-19.30
  sala 209
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-31
  Piątek 05.06.2020
  godz.: 17.45-18.30
  sala 209
  E
  termin drugi

 • International Financial Markets and Institutions [w, WDW]
 • grupa: WDW
  Czwartek 28.05.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

  grupa: WDW
  Poniedziałek 08.06.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala 209
  Z
  termin drugi

 • Introduction to Accounting [ćw]
 • grupa: S11-61
  Czwartek 28.05.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

 • Introduction to Accounting [w]
 • grupa: S11-61
  Poniedziałek 08.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 209
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-61
  Poniedziałek 22.06.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala 209
  E
  termin drugi

 • Podstawy controllingu [ćw]
 • grupa: S21-31
  Wtorek 02.06.2020
  godz.: 15.15-16.00
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

 • Podstawy controllingu [w]
 • grupa: N21-21
  Niedziela 31.05.2020
  godz.: 20.15-21.00
  sala 209
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-31
  Niedziela 31.05.2020
  godz.: 20.15-21.00
  sala 209
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-51
  Niedziela 31.05.2020
  godz.: 20.15-21.00
  sala 209
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-52
  Niedziela 31.05.2020
  godz.: 20.15-21.00
  sala 209
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-53
  Niedziela 31.05.2020
  godz.: 20.15-21.00
  sala 209
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-21
  Piątek 05.06.2020
  godz.: 17.45-18.30
  sala 209
  E
  termin drugi

  grupa: N21-31
  Piątek 05.06.2020
  godz.: 17.45-18.30
  sala 209
  E
  termin drugi

  grupa: N21-51
  Piątek 05.06.2020
  godz.: 17.45-18.30
  sala 209
  E
  termin drugi

  grupa: N21-52
  Piątek 05.06.2020
  godz.: 17.45-18.30
  sala 209
  E
  termin drugi

  grupa: N21-53
  Piątek 05.06.2020
  godz.: 17.45-18.30
  sala 209
  E
  termin drugi

 • Sprawozdawczość finansowa [WDW]
 • grupa: N34-01
  Niedziela 31.05.2020
  godz.: 15.15-18.30
  sala WZ-306
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N34-01
  Piątek 05.06.2020
  godz.: 17.45-18.30
  sala 209
  Z
  termin drugi

 • Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa [ćw]
 • grupa: S31-31
  Środa 03.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa [w]
 • grupa: S31-31
  Poniedziałek 08.06.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala 209
  E
  termin pierwszy

Publikacje