Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Anna Siemionek

Stanowisko:
Adiunkt
209
(+48 58) 523 14 21

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Analiza finansowa
  • Controlling operacyjny
  • Controlling strategiczny
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Introduction to Accounting
  • Podstawy controllingu
  • Sprawozdawczość finansowa
  • Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Controlling operacyjny
  • Finanse przedsiębiorstw

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling


Problematyka seminarium będzie dotyczyć głównie następujących zagadnień:
• podejmowanie decyzji w zakresie źródeł i form kapitałów,
• gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa (zarządzanie aktywami obrotowymi, efektywność inwestycji),
• zarządzanie płynnością przedsiębiorstw,
• rentowność przedsiębiorstwa,
• przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym,
• controlling finansowy w przedsiębiorstwie,
• budżetowanie w przedsiębiorstwie,

Egzaminy i zaliczenia

 • Alternative investments in risk management [w]
 • grupa: WDW
  Wtorek 21.01.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

 • Controlling operacyjny [w]
 • grupa: S31-31
  Wtorek 28.01.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-213
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-31
  Sobota 01.02.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-213
  E
  termin pierwszy

 • Finanse przedsiębiorstw [ćw]
 • grupa: S23-03
  Wtorek 28.01.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-213
  Z
  termin pierwszy

 • Finanse przedsiębiorstw [w]
 • grupa: N22-31
  Sobota 01.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-213
  E
  termin pierwszy

 • International Financial Markets and Institutions [w]
 • grupa: WDW
  Środa 15.01.2020
  godz.: 15.15-16.45
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

Publikacje