Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Arleta Szadziewska, prof. uczelni

Zakład Rachunkowości Finansowej

Funkcja:
Kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej
Stanowisko:
Profesor uczelni
222
(+48 58) 523 14 01

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 12.00-13.00
pok. 216
Tydzień II:
Środa
godz. 12.15-13.15
pok. 216

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość banków
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość banków
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Rachunek kosztów II
  • Rachunkowość zarządcza
  • Sprawozdawczość instytucji finansowych
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Rachunek kosztów II
  • Sprawozdawczość instytucji finansowych
 • Studia podyplomowe
  • Rachunek kosztów
  • Spotkanie organizacyjne
  • Sprawozdawczość instytucji finansowych

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość ACCA

1) Rachunkowość finansowa:
• Sprawozdawczość finansowa podmiotów gospodarujących
• Kategorie kształtujące wynik finansowy przedsiębiorstwa
• Ujecie, prezentacja i wycena składników majątkowych w sprawozdawczości przedsiębiorstwa

2) Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
• Systemy rachunku kosztów w przedsiębiorstwie
• Kalkulacja kosztów produktów pracy
• Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie

3) Rachunkowość bankowa
• Działalność banku i jej odzwierciedlenie w sprawozdawczości finansowej
• Kategorie kształtujące wynik finansowy banku

4) Rachunkowość ekologiczna
• Koszty ochrony środowiska w systemie rachunku kosztów przedsiębiorstwa
• Odzwierciedlenie zagadnień związanych z ochroną środowiska w rachunkowości przedsiębiorstw

 Przykładowe tematy prac:
• Rola kalkulacji kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie przedsiębiorstwa ……..
• Ujecie kosztów ochrony środowiska w systemie rachunku kosztów przedsiębiorstwa na przykładzie…..
• Bilans jako źródło danych do oceny sytuacji majątkowej banku na przykładzie …….
• Wpływ działalności kredytowej banku na wielkość jego wyniku na przykładzie…..
• Rachunek kosztów jako źródło danych dla celów sprawozdawczych i decyzyjnych na przykładzie …….
• Wynik finansowy jako podstawa oceny działalności podmiotu

Egzaminy i zaliczenia

 • Rachunkowość banków [ćw]
 • grupa: N31-51
  Sobota 26.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala 222
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N31-52
  Sobota 26.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala 222
  Z
  termin pierwszy

 • Rachunkowość banków [w]
 • grupa: S31-51
  Środa 16.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala 222
  E
  termin pierwszy

  grupa: S31-52
  Środa 16.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala 222
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-51
  Sobota 26.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala 222
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-52
  Sobota 26.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala 222
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-53
  Sobota 26.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala 222
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-51
  Sobota 18.09.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N31-52
  Sobota 18.09.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N31-53
  Sobota 18.09.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

 • Rachunkowość zarządcza [w]
 • grupa: S43-01
  Czwartek 17.06.2021
  godz.: 14.15-16.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-02
  Czwartek 17.06.2021
  godz.: 14.15-16.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-05
  Czwartek 17.06.2021
  godz.: 14.15-16.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-06
  Czwartek 17.06.2021
  godz.: 14.15-16.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-11
  Czwartek 17.06.2021
  godz.: 14.15-16.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-31
  Czwartek 17.06.2021
  godz.: 14.15-16.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-01
  Piątek 17.09.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S43-02
  Piątek 17.09.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S43-05
  Piątek 17.09.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S43-06
  Piątek 17.09.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S43-11
  Piątek 17.09.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S43-31
  Piątek 17.09.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

 • Sprawozdawczość instytucji finansowych [w]
 • grupa: S41-21
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

Publikacje