Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Arleta Szadziewska, prof. uczelni

Zakład Rachunkowości Finansowej

Funkcja:
Kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej
Stanowisko:
Profesor UG
222
(+48 58) 523 14 01

Konsultacje

W dniu:
22.09.2020
godz. 10.00-11.30
pok. 216
W dniu:
29.09.2020
godz. 10.00-11.30
pok. 216

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość banków
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość banków
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Rachunkowość zarządcza
  • Sprawozdawczość instytucji finansowych
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Rachunek kosztów II
  • Rachunkowość instytucji finansowych
  • Sprawozdawczość instytucji finansowych
 • Studia podyplomowe
  • Rachunek kosztów
  • Spotkanie organizacyjne
  • Sprawozdawczość instytucji finansowych
  • Zaawansowana rachunkowość zarządcza

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość ACCA

1) Rachunkowość finansowa:
• Sprawozdawczość finansowa podmiotów gospodarujących
• Kategorie kształtujące wynik finansowy przedsiębiorstwa
• Ujecie, prezentacja i wycena składników majątkowych w sprawozdawczości przedsiębiorstwa

2) Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
• Systemy rachunku kosztów w przedsiębiorstwie
• Kalkulacja kosztów produktów pracy
• Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie

3) Rachunkowość bankowa
• Działalność banku i jej odzwierciedlenie w sprawozdawczości finansowej
• Kategorie kształtujące wynik finansowy banku

4) Rachunkowość ekologiczna
• Koszty ochrony środowiska w systemie rachunku kosztów przedsiębiorstwa
• Odzwierciedlenie zagadnień związanych z ochroną środowiska w rachunkowości przedsiębiorstw

 Przykładowe tematy prac:
• Rola kalkulacji kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie przedsiębiorstwa ……..
• Ujecie kosztów ochrony środowiska w systemie rachunku kosztów przedsiębiorstwa na przykładzie…..
• Bilans jako źródło danych do oceny sytuacji majątkowej banku na przykładzie …….
• Wpływ działalności kredytowej banku na wielkość jego wyniku na przykładzie…..
• Rachunek kosztów jako źródło danych dla celów sprawozdawczych i decyzyjnych na przykładzie …….
• Wynik finansowy jako podstawa oceny działalności podmiotu

Egzaminy i zaliczenia

 • Rachunkowość banków [ćw]
 • grupa: N31-51
  Sobota 20.06.2020
  godz.: 08.00-09.30
  sala 222
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N31-52
  Sobota 20.06.2020
  godz.: 08.00-09.30
  sala 222
  Z
  termin pierwszy

 • Rachunkowość banków [w]
 • grupa: S31-51
  Piątek 12.06.2020
  godz.: 10.30-12.15
  sala 222
  E
  termin pierwszy

  grupa: S31-52
  Piątek 12.06.2020
  godz.: 10.30-12.15
  sala 222
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-51
  Sobota 20.06.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala 222
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-52
  Sobota 20.06.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala 222
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-53
  Sobota 20.06.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala 222
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-51
  Sobota 12.09.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala 222
  E
  termin drugi

  grupa: N31-52
  Sobota 12.09.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala 222
  E
  termin drugi

  grupa: N31-53
  Sobota 12.09.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala 222
  E
  termin drugi

 • Rachunkowość instytucji finansowych [w]
 • grupa: N41-25
  Sobota 20.06.2020
  godz.: 13.30-15.00
  sala 222
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-26
  Sobota 20.06.2020
  godz.: 13.30-15.00
  sala 222
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-25
  Sobota 12.09.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala 222
  E
  termin drugi

  grupa: N41-26
  Sobota 12.09.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala 222
  E
  termin drugi

 • Rachunkowość zarządcza [w]
 • grupa: S43-01
  Wtorek 23.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 222
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-02
  Wtorek 23.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 222
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-05
  Wtorek 23.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 222
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-06
  Wtorek 23.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 222
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-11
  Wtorek 23.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 222
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-31
  Wtorek 23.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 222
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-01
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 222
  E
  termin drugi

  grupa: S43-02
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 222
  E
  termin drugi

  grupa: S43-05
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 222
  E
  termin drugi

  grupa: S43-06
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 222
  E
  termin drugi

  grupa: S43-11
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 222
  E
  termin drugi

  grupa: S43-31
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 222
  E
  termin drugi

 • Sprawozdawczość instytucji finansowych [w]
 • grupa: S41-21
  Poniedziałek 22.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 222
  E
  termin pierwszy

  grupa: S41-22
  Poniedziałek 22.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 222
  E
  termin pierwszy

Publikacje