Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr inż. Przemysław Jatkiewicz

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 14.00-15.00
pok. C-32
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 08.30-09.30
online
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.00-11.00
pok. C-32
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.00-10.00
pok. C-32

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Bazy danych
  • Bezpieczeństwo serwerów i systemów sieciowych
  • Serwerowe systemy operacyjne
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Bezpieczeństwo serwerów i systemów sieciowych

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

1. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Audytowanie systemów informatycznych,
 • Analiza ryzyka systemów informatycznych,
 • Czynnik ludzki w bezpieczeństwie informacji,
 • Socjotechnika.
 • Ciągłość działania systemów informatycznych
 • Odtwarzanie systemów informatycznych po awariach lub katastrofach

2. Technologie informatyczne w bezpieczeństwie informacji

 • Identyfikacja, uwierzytelnianie i autoryzacja
 • Kopie bezpieczeństwa,
 • Systemy operacyjne,
 • Systemy zarządzania bazami danych,
 • Honeypot
 • Systemy IPS/IDS

3. Informatyka śledcza

 • Monitorowanie działań użytkowników w systemie
 • Zabezpieczanie i odzyskiwanie danych
 • Analiza powłamaniowa

4. Problemy społeczeństwa informacyjnego, np.:

 • Etyka w informatyce;
 • Informatyka w świetle przepisów prawa
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Dostępność systemów informatycznych

5. zarządzanie projektami informatycznymi

 • AGILE
 • PRONCE2
 • SCRUM.

6. Własne propozycje studentów z zakresu zastosowania informatyki w zarządzaniu.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje