Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Maciej Hyży

Stanowisko:
Adiunkt
201
(+48 58) 523 14 88

Konsultacje

W dniu:
18.02.2020
godz. 08.30-09.30
pok. 201

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Bilansowy i podatkowy pomiar kosztów
  • Podatki w księgach rachunkowych
  • Rachunkowość
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Podatki w księgach rachunkowych
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Odroczony podatek dochodowy
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Prowadzenie ksiąg podatkowych
  • Rachunek kosztów II
  • Standardy sprawozdawczości finansowej

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Zakres programowy

Szeroko rozumiana problematyka rachunkowości podatkowej, finansowej i zarządczej , w tym:

 • MSR/MSSF
 • Bilansowy i podatkowy pomiar kosztów i przychodów
 • Analiza różnic pomiędzy prawem podatkowym i księgowym
 • Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • Problematyka VATu (np. szczegółowe zasady ewidencyjne dla potrzeb kalkulacji podatku VAT, VAT w budownictwie, spedycji itp.)
 • Rewizja finansowa rocznych sprawozdań finansowych i inne usługi biegłego rewidenta
 • Pomiar i odnoszenie różnic kursowych
 • Porównanie polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości (np. w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, nieruchomości inwestycyjnych)
 • Odpisy aktualizujące wartość aktywów

UWAGA: każda praca bazować musi na danych rzeczywistych pozyskanych z podmiotu gospodarczego lub ich grupy

 

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Szeroko rozumiana problematyka rachunkowości podatkowej, finansowej i zarządczej , w tym:

 •  
 • Bilansowy i podatkowy pomiar kosztów i przychodów
 • Analiza różnic pomiędzy prawem podatkowym i księgowym
 • Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • Problematyka VATu (np. szczegółowe zasady ewidencyjne dla potrzeb kalkulacji podatku VAT, VAT w budownictwie, spedycji itp.)
 • Rewizja finansowa rocznych sprawozdań finansowych i inne usługi biegłego rewidenta
 • Pomiar i odnoszenie różnic kursowych
 • Porównanie polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości (np. w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, nieruchomości inwestycyjnych)
 • Odpisy aktualizujące wartość aktywów

UWAGA: każda praca bazować musi na danych rzeczywistych pozyskanych z podmiotu gospodarczego lub ich grupy

Egzaminy i zaliczenia

 • Odroczony podatek dochodowy [w]
 • grupa: S51-15
  Środa 29.01.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  grupa: S51-16
  Środa 29.01.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

 • Podatki w księgach rachunkowych [w]
 • grupa: N34-01
  Niedziela 26.01.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  grupa: S34-01
  Wtorek 28.01.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

 • Prowadzenie ksiąg podatkowych [ćw]
 • grupa: N54-03
  Niedziela 19.01.2020
  godz.: 11.30-15.00
  sala B-2
  Z
  termin pierwszy

 • Rachunek kosztów II [ćw]
 • grupa: N41-01
  Sobota 25.01.2020
  godz.: 09.45-13.00
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N41-15
  Sobota 25.01.2020
  godz.: 09.45-13.00
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

 • Standardy sprawozdawczości finansowej [ćw]
 • grupa: N41-27
  Niedziela 19.01.2020
  godz.: 15.15-18.30
  sala C-21
  Z
  termin pierwszy

Publikacje