Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Maciej Hyży

Stanowisko:
Adiunkt
201
(+48 58) 523 14 88

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 08.30-09.30
online
Tydzień I:
Wtorek
godz. 08.30-09.30
pok. 201
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.30-10.30
pok. 201
Tydzień II:
Środa
godz. 08.30-09.30
pok. 201

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Bilansowy i podatkowy pomiar kosztów
  • Rachunkowość
  • Rachunkowość finansowa
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Bilansowy i podatkowy pomiar kosztów
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Badanie sprawozdań finansowych
  • Odroczony podatek dochodowy
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Odroczony podatek dochodowy
  • Standardy sprawozdawczości finansowej

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Zakres programowy

Szeroko rozumiana problematyka rachunkowości podatkowej, finansowej i zarządczej , w tym:

 • MSR/MSSF
 • Bilansowy i podatkowy pomiar kosztów i przychodów
 • Analiza różnic pomiędzy prawem podatkowym i księgowym
 • Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • Problematyka VATu (np. szczegółowe zasady ewidencyjne dla potrzeb kalkulacji podatku VAT, VAT w budownictwie, spedycji itp.)
 • Rewizja finansowa rocznych sprawozdań finansowych i inne usługi biegłego rewidenta
 • Pomiar i odnoszenie różnic kursowych
 • Porównanie polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości (np. w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, nieruchomości inwestycyjnych)
 • Odpisy aktualizujące wartość aktywów

UWAGA: każda praca bazować musi na danych rzeczywistych pozyskanych z podmiotu gospodarczego lub ich grupy

 

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Szeroko rozumiana problematyka rachunkowości podatkowej, finansowej i zarządczej , w tym:

 •  
 • Bilansowy i podatkowy pomiar kosztów i przychodów
 • Analiza różnic pomiędzy prawem podatkowym i księgowym
 • Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • Problematyka VATu (np. szczegółowe zasady ewidencyjne dla potrzeb kalkulacji podatku VAT, VAT w budownictwie, spedycji itp.)
 • Rewizja finansowa rocznych sprawozdań finansowych i inne usługi biegłego rewidenta
 • Pomiar i odnoszenie różnic kursowych
 • Porównanie polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości (np. w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, nieruchomości inwestycyjnych)
 • Odpisy aktualizujące wartość aktywów

UWAGA: każda praca bazować musi na danych rzeczywistych pozyskanych z podmiotu gospodarczego lub ich grupy

Egzaminy i zaliczenia

 • Badanie sprawozdań finansowych [ćw]
 • grupa: S51-22
  Środa 09.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Bilansowy i podatkowy pomiar kosztów [w]
 • grupa: S31-51
  Poniedziałek 14.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S31-52
  Poniedziałek 14.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-51
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-52
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-53
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Rachunkowość [ćw]
 • grupa: S11-02
  Piątek 11.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Standardy sprawozdawczości finansowej [ćw]
 • grupa: N41-05
  Niedziela 13.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

Publikacje