Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Agnieszka Pobłocka

Stanowisko:
Adiunkt
231
(+48 58) 523 11 19

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 11.00-11.45
pok. 231
Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.00-09.45
pok. 231
Tydzień II:
Środa
godz. 11.00-11.45
pok. 231
Tydzień II:
Czwartek
godz. 09.00-09.45
pok. 231

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
  • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
  • Seminarium licencjackie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Matematyka finansowa
  • Ubezpieczenia
  • Zastosowania matematyki w ekonomii
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Metody aktuarialne
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Metody aktuarialne

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Metody analizy danych

Tytuł seminarium: SEMINARIUM LICENCJACKIE
Specjalność: Metody analizy danych
Prowadzący: Pobłocka Agnieszka, dr

Zakres programowy:
Tytuł seminarium: Zastosowanie metod statystycznych w ekonomii

Na seminarium będą omawiane zastosowania metod statystycznych w badaniach wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych.

Celem seminarium jest doskonalenie u seminarzystów umiejętności praktycznego wykorzystania poznanych metod statystycznych w analizie zjawisk gospodarczych i społecznych. Oczekiwanym efektem seminarium jest napisanie pracy licencjackiej w wymaganym terminie.

Tematyka seminarium będzie dotyczyła głównie rynku ubezpieczeń i rynku emerytalnego, jednak studenci mogą koncentrować się na innych problemach, a także innych obszarach życia gospodarczego i społecznego, w tym: rynkach określonych dóbr i usług, zagadnieniach demograficznych, finansowych, i innych.

Metody statystyczne rozważane na seminarium to m.in. metody analizy struktury, analizy współzależności, analizy szeregów czasowych i metody analizy wielowymiarowej.

Studenci mogą wykorzystywać w analizach empirycznych wyniki badań własnych oraz dane pochodzące ze źródeł wtórnych (m.in. KNF, PIU, GUS, Eurostat, OECD).

Studenci mogą wykonywać analizy statystyczne w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel, pakietach statystycznych Statistica i SPSS oraz programie R.

Przy wyborze tematu, pisaniu pracy oraz wykonywaniu obliczeń oferowane jest wsparcie.

Przykładowe tematy prac:

 1. Polski (międzynarodowy) rynek ubezpieczeń w wybranych latach (np. 1991-2015).
 2. Polski rynek emerytalny w wybranych latach (np. 1991-2015).
 3. Indywidualne konta emerytalne (IKE) w ramach trzeciego filara ubezpieczeń emerytalnych.
 4. Pracownicze programy emerytalne (PPE) w ramach trzeciego filara ubezpieczeń emerytalnych.
 5. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w ramach trzeciego filara ubezpieczeń emerytalnych.
 6. Analiza wypadków komunikacyjnych w wybranych latach (np. 1991-2015).
 7. Analiza szkód ubezpieczeniowych w wybranych latach (np. 1991-2015).
 8. Analiza wypłaconych odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczenia (np. odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych) w wybranych latach (np. 1991-2015).
 9. Ubezpieczenia na życie (lub inne, np. Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym).
 10. Rola Rzecznika Finansowego na polskim rynku ubezpieczeń.

 

Egzaminy i zaliczenia

 • Automatyzacja pracy - makra VBA w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel [w, WDW]
 • grupa: WDW
  Środa 27.05.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-238
  Z
  termin pierwszy

 • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa [ćw]
 • grupa: S12-01
  Piątek 29.05.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala 231
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S12-03
  Piątek 29.05.2020
  godz.: 13.30-15.00
  sala 231
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S12-01
  Środa 09.09.2020
  godz.: 10.30-12.15
  sala 231
  Z
  termin drugi

  grupa: S12-03
  Środa 09.09.2020
  godz.: 10.30-12.15
  sala 231
  Z
  termin drugi

 • Metody aktuarialne [ćw]
 • grupa: S52-11
  Wtorek 02.06.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-2
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N52-11
  Niedziela 14.06.2020
  godz.: 17.00-18.30
  sala 231
  Z
  termin pierwszy

 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna [ćw]
 • grupa: S12-03
  Środa 03.06.2020
  godz.: 08.45-11.15
  sala B-2
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S12-03
  Czwartek 10.09.2020
  godz.: 08.45-10.30
  sala 231
  Z
  termin drugi

 • Seminarium licencjackie [sem]
 • grupa: S32-41
  Wtorek 02.06.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala p-231
  Z
  termin pierwszy

Publikacje