Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

mgr Patryk Turzyński

Stanowisko:
Asystent
122
(+48 58) 523 13 13

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 11.30-12.15
pok. 122
Tydzień I:
Piątek
godz. 11.30-12.15
pok. 122
Tydzień II:
Czwartek
godz. 11.30-12.15
pok. 122
Tydzień II:
Piątek
godz. 11.30-12.15
pok. 122

Prowadzone przedmioty

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje