Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Róża Szawłowska

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

  • Stacjonarne studia I stopnia
    • Organizacja opieki zdrowotnej i społecznej - aspekt prawny
    • Prawne aspekty prowadzenia działalności leczniczej
    • Prawo pracy

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje