Strona główna » Wydział
Władze Wydziału Zarządzania
Dziekan Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 14 34
100
tydzień I Poniedziałek godz. 10.00-11.30
tydzień II Poniedziałek godz. 10.00-11.30
Prodziekan ds. Jakości Kształcenia
i Studiów Stacjonarnych Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 14 63
230
tydzień I Poniedziałek godz. 09.45-10.45
tydzień I Wtorek godz. 11.30-13.00
tydzień II Poniedziałek godz. 09.45-10.45
tydzień II Wtorek godz. 11.30-13.00
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 13 48
106
tydzień I Piątek godz. 11.15-12.45
tydzień II Piątek godz. 11.15-12.45
Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą Wydziału Zarządzania
123
tydzień I Poniedziałek godz. 11.30-13.00
tydzień I Środa godz. 10.00-11.30
tydzień II Poniedziałek godz. 10.00-11.30
tydzień II Środa godz. 10.00-11.30