Strona główna » Wydział
Władze Wydziału Zarządzania
Dziekan Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 14 34
100
Konsultacje w okresie 19.07.2021 - 30.08.2021 zostają odwołane - urlop.
tydzień I Wtorek godz. 09.30-11.00
tydzień II Wtorek godz. 09.30-11.00
Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 14 63
230
Konsultacje w okresie 26.07.2021 - 07.09.2021 zostają odwołane - urlop.
tydzień I Środa godz. 08.00-08.45
tydzień II Środa godz. 08.00-08.45
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 13 48
224
Konsultacje w okresie 09.08.2021 - 31.08.2021 zostają odwołane - urlop.
tydzień I Środa godz. 09.15-10.45
tydzień II Środa godz. 09.15-10.45
Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju Wydziału Zarządzania
218
Konsultacje w okresie 26.07.2021 - 10.09.2021 zostają odwołane - urlop.