Strona główna » Wydział
Władze Wydziału Zarządzania
Dziekan Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 14 34
100
tydzień I Wtorek godz. 13.00-14.30
tydzień II Wtorek godz. 13.00-14.30
Prodziekan ds. Jakości Kształcenia
i Studiów Stacjonarnych Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 14 63
230
tydzień I Poniedziałek godz. 10.00-11.00
tydzień I Wtorek godz. 09.00-10.00
tydzień II Poniedziałek godz. 10.00-11.00
tydzień II Wtorek godz. 08.30-09.30
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 13 48
106
Konsultacje w okresie 24.06.2019 - 28.06.2019 zostają odwołane - urlop.
tydzień I Wtorek godz. 09.15-10.45
tydzień II Wtorek godz. 09.15-10.45
Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą Wydziału Zarządzania
123
w dniu 27.06.2019 godz. 09.30-11.00