Strona główna » Wydział
Władze Wydziału Zarządzania
Dziekan Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 14 34
100
tydzień I Wtorek godz. 09.30-11.00
tydzień II Wtorek godz. 09.30-11.00
Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 14 63
230
tydzień I Środa godz. 11.30-12.30
tydzień II Środa godz. 11.30-12.30
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 13 48
224
tydzień I Wtorek godz. 09.30-11.00
tydzień II Wtorek godz. 09.30-11.00
Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju Wydziału Zarządzania
218
tydzień I Środa godz. 10.00-11.00
tydzień II Środa godz. 10.00-11.00