Strona główna » Wydział
Władze Wydziału Zarządzania
Aktualizacja: Piątek, 27 stycznia 2017 roku, godz. 23:44

prof. dr hab. Mirosław Szreder

Funkcja:
Dziekan Wydziału Zarządzania
Funkcja:
Kierownik Katedry Statystyki
Stanowisko:
Profesor zwyczajny
237/100
(+48 58) 523 13 19

Konsultacje

Odwołane w dniu:
23.04.2019
godz. 13.00-14.30
pok. 100
Przeniesione na dzień:
24.04.2019
godz. 12.00-13.30
pok. 100
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.00-14.30
pok. 100
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.00-14.30
pok. 100

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
  • Statystyczne badania rynkowe

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analiza danych – Big Data

Opis tematyki

Problematyka seminarium obejmuje przede wszystkim empiryczne zastosowania nowoczesnych technik analizy danych statystycznych do opisu interesujących studentkę/studenta zagadnień ekonomicznych lub społecznych. W pracy magisterskiej studenci powinni pokazać, jaką nową wiedzę o wybranych zjawiskach można uzyskać dzięki zastosowaniu poznanych w okresie studiów metod i technik analizy danych. Może to być także wskazanie użytecznych w życiu codziennym zastosowań technik przetwarzania danych, w tym wielkich zbiorów informacji – Big Data.

Praca magisterska może być także oparta na projekcie i realizacji własnego badania próbkowego, w szczególności badania reprezentacyjnego.

Osoby zainteresowane w większym stopniu zagadnieniami numerycznymi i informatycznymi mogą zawrzeć w swoje pracy magisterskiej próbę rozwiązania określonego zagadnienia poprzez wykorzystanie metod symulacyjnych.

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Statystyka ubezpieczeniowa

Problematyka seminarium obejmuje zarówno zagadnienia aktuarialne ubezpieczeń majątkowych, jak i statystyczną analizę rozwoju wybranych grup ubezpieczeń Działu II w oparciu o dane empiryczne przedsiębiorstw i towarzystw ubezpieczeniowych.

Dotychczas największy odsetek seminarzystów preferował tematykę pracy z zakresu: ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczeń gospodarstw domowych, ubezpieczeń finansowych (w tym bancassurance), ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

W latach 2000-2006 sześć seminarzystek otrzymało za swoje prace magisterskie wyróżnienia i nagrody w konkursach: Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, TUiR Warta S.A., Rzecznika Ubezpieczonych i Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, a także Wydziału Zarządzania UG wspólnie z VBW Clima Engineering. Główną nagrodę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku w konkursie im. Lucjana Hofmana na najlepszą pracę magisterską za 2004 rok otrzymała mgr Aneta Paginowska autorka pracy pt. Oferta ubezpieczeń majątkowych – jej znajomość i wykorzystanie wśród gospodarstw domowych w Polsce. Nagrodę specjalną Rzecznika Ubezpieczonych i Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej otrzymała w 2006 r. mgr Katarzyna Burakowska za pracę magisterską pt. System bonus-malus jako element kalkulacji składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Student pragnący realizować temat pracy magisterskiej z innego zakresu statystyki znajdzie tu wsparcie i kompetentną pomoc w realizacji swoich zainteresowań i pasji. Dotyczy to w szczególności osób, które pragną wzbogacać swoje kwalifikacje i umiejętności nabyte w czasie studiów pierwszego stopnia.

Egzaminy i zaliczenia

 • Statystyczne badania rynkowe [w]
 • grupa: S53-01
  Wtorek 05.02.2019
  godz.: 12.15-14.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-02
  Wtorek 05.02.2019
  godz.: 12.15-14.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-05
  Wtorek 05.02.2019
  godz.: 12.15-14.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-11
  Wtorek 05.02.2019
  godz.: 12.15-14.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-15
  Wtorek 05.02.2019
  godz.: 12.15-14.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-21
  Wtorek 05.02.2019
  godz.: 12.15-14.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-25
  Wtorek 05.02.2019
  godz.: 12.15-14.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-31
  Wtorek 05.02.2019
  godz.: 12.15-14.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-01
  Poniedziałek 25.02.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-321
  E
  termin drugi

  grupa: S53-02
  Poniedziałek 25.02.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-321
  E
  termin drugi

  grupa: S53-05
  Poniedziałek 25.02.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-321
  E
  termin drugi

  grupa: S53-11
  Poniedziałek 25.02.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-321
  E
  termin drugi

  grupa: S53-15
  Poniedziałek 25.02.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-321
  E
  termin drugi

  grupa: S53-21
  Poniedziałek 25.02.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-321
  E
  termin drugi

  grupa: S53-25
  Poniedziałek 25.02.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-321
  E
  termin drugi

  grupa: S53-31
  Poniedziałek 25.02.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-321
  E
  termin drugi

Publikacje