Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Aktualizacja: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku, godz. 13:06
Erasmus+ - wymiana pracowników w roku akademickim 2018/2019
Data publikacji: Piątek, 09 listopada 2018 roku

   Erasmus+ - Teaching Staff Mobility 2018/2019

 

W roku akademickim 2018/19 kwalifikacja do Programu, która jest równoznaczna z przydzieleniem dofinasowania, będzie odbywać się zgodnie z kolejnością  osobistego składania WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WYJAZDU DYDAKTYCZNEGO W RAMACH ERASMUS+ STA 2018/2019 przez poszczególnych kandydatów.

Wnioski będą przyjmowane do momentu  rozdysponowania wszystkich środków przeznaczonych na wyjazdy STA lub do dnia 31.03.2019, w zależności, który warunek  wystąpi pierwszy.

Oznacza to, że w roku akademickim 2018/19 nie prowadzimy rekturacji na Wydziale!

Miejsce docelowe:

Mobilność może być realizowana tylko w uczelni partnerskiej, z którą nasz wydział ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną ERASMUS+ 2018-2019, zawierającą moduł Staff Mobility for Teaching (STA). Wykaz aktualnych umów międzyinstytucjonalnych znajduje się w internecie:

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020  

Każdy nauczyciel akademicki zainteresowany wyjazdem indywidualni ustala z uczelnią partnerską termin swojej wizyty oraz program zajęć dydaktycznych.

Szczegółowe informacje są dostępne dla Państwa i wszystkich nauczycieli akademickich UG na stronie internetowej: https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_kadry_naukowo-dydaktycznej.

 

Jednostka do kontaktu:

UNIWERSYTET GDAŃSKI / UNIVERSITY OF GDANSK (PL GDANSK01)

Sekcja Wymiany Zagranicznej Studentów / Erasmus Exchange Office

ul. Bażyńskiego 8

PL - 80-309 GDAŃSK

Tel.: +48 58 523 31 22

E-mail: bwzs@ug.edu.pl

 

Koordynator Erasmus wyjazdów nauczycieli akademickich na WZR:

Dr Angelika Kędzierska - Szczepaniak
e-mail: a.szczepaniak@ug.edu.pl
pokój: 123