Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Aktualizacja: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku, godz. 13:06
Wybór SPECJALNOŚCI na III sem. studiów niestacjonarnych I stopnia (LICENCJAT)
Data publikacji: Czwartek, 15 listopada 2018 roku

Szanowni Państwo,

Studenci III semestru studiów niestacjonarnych I stopnia (licencjat) zobowiązani są do wyboru specjalności w nieprzekraczalnym terminie do 14 listopada 2018. W tym celu uruchomiona została platforma elektroniczna, odpowiednio dla kierunku:

Po zalogowaniu się Student zobligowany jest do określenia swoich preferencji, wskazując odpowiednią ocenę obok WSZYSTKICH wyświetlonych na danym kierunku specjalności. Student powinien wskazać swoje preferencje w odniesieniu do więcej niż jednej specjalności, gdyż:

  1. nie każda specjalność zostanie uruchomiona, jeżeli nie będzie się cieszyła powodzeniem wśród Studentów oraz wystarczającą (minimalną) liczbą kandydatów do jej utworzenia;
  2. średnia ocen Studenta może spowodować, że nie dostanie się on na specjalność, którą wskazał jako pierwszą wśród swoich preferencji, co może mieć miejsce w przypadku dużego zainteresowania daną specjalnością.

Decyzje o uruchomieniu danej specjalności oraz lista studentów, którzy się na nie zakwalifikują zostaną podane w I połowie grudnia 2018. Kryterium dostania się na preferowaną specjalność: średnia ocen z dotychczasowego kształcenia na WZR UG.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego


PISMO PRODZIEKANA