Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
UG współorganizatorem “The Baltic Sea Region - A Science Powerhouse” w Brukseli
Data publikacji: Piątek, 07 grudnia 2018 roku
 

interreg               euro

Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region - BSR) jest jednym z najbardziej konkurencyjnych, innowacyjnych makroregionów naukowych na świecie, o doskonałej strukturze wiodących uczelni i instytucji badawczych. Współpraca w zakresie badań i innowacji w tym regionie jest wyjątkowa i może służyć za wzór do naśladowania. Liczne ośrodki badawcze współpracują m.in. za pośrednictwem sieci, takich jak Baltic Science Network  (BSN) oraz sieci BalticTRAM. Oba projekty pokazują, że BSR ma potencjał, aby stać się modelem rozwoju i wdrażania innowacyjnych mechanizmów we wspólnych programach badawczych i innowacyjnych na poziomie krajowym, makroregionalnym i unijnym. BSN podkreśla znaczenie współpracy transnarodowej dla rozwoju.

Konferencja “The Baltic Sea Region - A Science Powerhouse” odbyła się 26 listopada 2018 r. w Brukseli. Omówione zostały korzyści wynikające ze wspólnych polityk i strategii badawczych, jak również współpraca w ramach badań i nauki.

Więcej informacji na stronie konferencji: https://sciencebusiness.net/events/baltic-sea-region-science-powerhouse
Informacje o projekcie Baltic Science Network: http://www.baltic-science.org/
Kierownik Projektu w UG: dr Angelika Kędzierska–Szczepaniak.