Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Interdyscyplinarny i instytucjonalny transfer wiedzy w systemie ochrony zdrowia
Data publikacji: Środa, 13 lutego 2019 roku

25 stycznia 2019 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się sympozjum naukowe na temat wyzwań w zakresie ochrony zdrowia. Wydarzenie miało charakter platformy wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń pomiędzy środowiskiem akademickim, twórcami rozwiązań prawno-gospodarczych i praktykami zajmującymi się ochroną zdrowia. Obrady miały charakter dyskusji moderowanej z udziałem przedstawicieli różnych środowisk.

W sympozjum udział wzięli zarówno naukowcy zajmujący się zagadnieniami instytucjonalnymi ochrony zdrowia, jak i praktycy – przedstawiciele władz największych pomorskich szpitali, władze pomorskiego NFZ, przedstawiciele samorządów oraz urzędu marszałkowskiego, pomorscy parlamentarzyści, a także rektorzy pomorskich uczelni. W sympozjum uczestniczyło niemal 60 osób.

Wśród omawianych zagadnień znalazło się m.in. finansowanie służby zdrowia i efektywne wykorzystywanie środków, zarządzanie jednostkami służby zdrowia, rozwiązywanie problemów w opiece zdrowotnej, zastosowanie skutecznych modeli prawnych, a także współpraca pomiędzy środowiskiem naukowym i praktykami (wykorzystywanie badań do zarządzania służbą zdrowia)

Celem sympozjum było upowszechnianie wiedzy dotyczącej aktualnych problemów w obszarze opieki zdrowotnej poprzez prezentację wyników badań naukowych, poglądów i doświadczeń, a także podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji nad tymi zagadnieniami z udziałem różnych środowisk zajmujących się ochroną zdrowia.

Organizatorzy – Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Sekcją Programowania Rozwoju Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Przewodniczący komitetu organizacyjnego i naukowego sympozjum – prof. Jarosław Waśniewski, Uniwersytet Gdański.