Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Publikacja dr Małgorzaty Rymarzak w wysoko punktowanym czasopiśmie „Studies in Higher Education”
Data publikacji: Środa, 22 maja 2019 roku

Pani dr Małgorzacie Rymarzak z Katedry Inwestycji i Nieruchomości oraz współautorom z innych krajów gratulujemy opublikowania artykułu pt. Identifying the influence of university governance on campus management: lessons from the Netherlands and Poland w czasopiśmie „Studies in Higher Education” (impact factor IF=2,321). Link do artykułu: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03075079.2019.1616167.