Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Wyniki IV edycji Nagrody im. J.Regulskiego – wyróżnienie dla dr Olgi Martyniuk
Data publikacji: Wtorek, 17 września 2019 roku

Miło nam poinformować, że kapituła Nagrody im. Jerzego Regulskiego, obradująca w dniu 30 lipca 2019 r. pod przewodnictwem Jerzego Stępnia, Prezesa Rady Fundatorów FRDL i Tomasza Majdy, Prezesa TUP, wyłoniła zwycięzców w tegorocznej edycji konkursu.

Spośród wszystkich kandydatów Kapituła wybrała najlepszych pomysłodawców w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz autorów projektów wzmacniających samorządność terytorialną.

Decyzją Kapituły WYRÓŻNIENIE w tegorocznej edycji konkursu w kategorii Wiedza i upowszechnianie zdobyła książka, której współautorką jest pani dr Olga Martyniuk z Katedry Finansów Przedsiębiorstw.

Wyróżnienie: Justyna Martyniuk-Pęczek, Tomasz Parteka, Olga Martyniuk

Praca: Efekt grantu naukowego NCN w postaci recenzowanej pracy naukowej pt. "Gniazda przedsiębiorczości w polskim modelu miasta krawędziowego" (Wyd. Politechniki Gdańskiej, 2018 - 130 str.) Wprowadzone nowe pojęcia, bogaty materiał ilustracyjny: analizy GIS, schematy, modele, tabele. W grancie podjęto problem opisu zjawiska polskiej suburbanizacji. Głównym obszarem badań stał się obszar metropolitarny Gdańsk-Gdynia Sopot, jednak by nakreślić tło problemu, w pracy uwzględniono również kontekst ogólnopolski i światowy.

Szczegółowe informacje: http://www.nagrodaregulskiego.frdl.pl/