Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Ogłoszenie konkursu MINIATURA 3
Data publikacji: Czwartek, 26 września 2019 roku

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 3, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

  1. posiadający w swoim dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
  2. który uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r. Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach (§ 4 pkt 5 lit. a uchwały w sprawie warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe).

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 3 w kwocie 20 mln zł.

Szczegółowe informacje na stronie NCN