Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Akademia Zarządzania, Ekonomii i Finansów - wyniki naboru do I Edycji
Data publikacji: Poniedziałek, 24 lutego 2020 roku

Szanowni Państwo,

dziękuję uprzejmie za podjęcie wysiłku i złożenie aplikacji do I edycji Projektu Akademii Zarządzania, Ekonomii i Finansów Wydziału Zarządzania UG i GK REMONTOWA SA. 

Chęć nawiązania współpracy z jednym z największych pracodawców Pomorza – GK REMONTOWA S.A. wyraziło ponad 50 studentów Wydziału Zarządzania UG. W związku z tak dużym zainteresowaniem Projektem, a także chęcią zapewnienia Państwu komfortu w trakcie kolejnych spotkań warsztatowych, uczestnictwa w konkursie i ostatecznie podjęcia stażu oraz zatrudnienia, w porozumieniu z Dyrektorem Finansowym REMONTOWA SHIPREPAIR YARD S.A. Panem Michałem Makowskim, podjąłem decyzję o zakwalifikowaniu do projektu 24 studentów, którzy uzyskali najwyższą punktację, wynikającą ze złożonych aplikacji.

Serdecznie Państwu gratulujemy i życzymy aktywnego uczestnictwa, dalszego rozwoju oraz  wykorzystania szansy na zdobycie unikatowych kompetencji i praktyki zawodowej, wynikającej z udziału w Projekcie.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

 

Uprzejmie prosimy o przesłanie drogą elektroniczną na adres akademiawzr.remontowa@ug.edu.pl oświadczenia o deklaracji udziału w projekcie (w wersji skanu – podpisanego czytelnie – załącznik poniżej) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2020 roku.

 

ZAŁĄCZNIKI:

  1. LISTA STUDENTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE – EDYCJA 2020
  2. Oświadczenie dla studentów zakwalifikowanych – termin przesłania 21.02.2020
  3. Harmonogram 7 spotkań warsztatowych z prelegentami