Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Komunikat do uczestników Konferencji Młodych Naukowców (edycja maj 2020) w związku z COVID-19
Data publikacji: Poniedziałek, 18 maja 2020 roku

Komunikat do uczestników Konferencji Młodych Naukowców (edycja maj 2020)

w związku z COVID-19

Szanowni Państwo,

W związku z trudnym do jednoznacznego przewidzenia rozwojem sytuacji epidemicznej w Polsce, w imieniu Rady Naukowej oraz Komitetu Organizacyjnego VI Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców pragnę przekazać Państwu następujące informacje organizacyjne:

  • zaplanowana w terminie 22-23 maja 2020 r. Konferencja ODBĘDZIE SIĘ w formule zdalnego dostępu, przy wykorzystaniu narzędzia MS Teams (środowisko Office 365, Microsoft) - chyba, że do tego czasu okaże się, iż możemy przywrócić pierwotną formułę bezpośredniego uczestnictwa;
  • proszę o śledzenie najnowszych informacji na temat Konferencji na stronie: http://wzr.pl/konferencja_mlodych_naukowcow/ 
  • o organizacji zdalnego dostępu do obrad zostaniecie Państwo poinformowani w odrębnej korespondencji. Na tym etapie chcemy tylko podkreślić, iż wykorzystywane przez nas w Uniwersytecie Gdańskim w procesie dydaktycznym środowisko MS Teams sprawdza się w kontakcie zdalnym z wieloma użytkownikami jednocześnie. Warto podkreślić, iż nie wymaga ono instalowania żadnego oprogramowania (można otworzyć kanał poprzez wskazany przez organizatorów link, uruchamiający konferencję w przeglądarce internetowej). Tym samym zdalny przebieg Konferencji będzie możliwy dla wszystkich uczestników (na dziś jest to blisko 100 osób, reprezentujących najważniejsze uczelnie wyższe w Polsce);
  • przygotowując się do zdalnego udziału w Konferencji uprzejmie proszę o wcześniejsze sprawdzenie czy komputery, na których Państwo pracujecie, są wyposażone w kamery i dobrze działające mikrofony, a także czy na czas obrad będziecie Państwo mogli połączyć się z Internetem o możliwie szybkiej transmisji danych - warto zadbać o te kwestie z odpowiednim wyprzedzeniem;
  • pragnę jednocześnie podkreślić, iż wszystkie nadsyłane artykuły są na bieżąco kierowane do recenzji zewnętrznych. Po ich otrzymaniu prześlemy Państwu uwagi od recenzentów, które w wyznaczonym terminie będziemy prosili uwzględnić w ostatecznej wersji artykułu. Tym samym proces wydawniczy, bez względu na sytuację epidemiczną - jest realizowany zgodnie z harmonogramem.
  • planowane monografie naukowe będą wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, a także przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (oba wydawnictwa znajdują się na I poziomie listy MNiSW), w zakładanym pierwotnie, przez Zespół Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania UG, terminie.

Liczę na zrozumienie z Państwa strony konieczności organizacji Konferencji w trybie zdalnym. Jestem przekonany, że nie wpłynie to w żadnym stopniu na jakość i poziom merytoryczny obrad. Jednocześnie chciałbym podkreślić, iż planujemy w zespole organizatorów zaproszenie wszystkich uczestników do przybycia do Gdańska w terminie późniejszym, na planowane seminarium naukowe - dedykowane uczestnikom KMN-2020. O tym wydarzeniu zostaniecie Państwo jednak poinformowani w odrębnej korespondencji, w terminie późniejszym. 

Życzę Państwu - pomimo wszystkiego, dobrego wykorzystania czasu, jaki możemy przeznaczyć m.in. na rozwój własny i awansowanie badań naukowych.

Z wyrazami szacunku

W imieniu Rady Naukowej i Komitetu Organizacyjnego KMN

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

 

VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców
Sopot, 22-23 maja 2020

Wydział Zarządzania

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców, która odbędzie się w dniach 22-23 maja 2020 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Konferencja poświęcona będzie współczesnym problemom funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstw.

Wśród problemów poruszanych podczas konferencji będą zagadnienia dotyczące:

1.Przedsiębiorstwa w obliczu zmian społecznych, gospodarczych i technologicznych.

2.Nowych trendów społeczno-ekonomiczne w rozwoju przedsiębiorstwa.

3.Relacji państwo-przedsiębiorstwo w gospodarce cyfrowej.

4.Destruktorów i kreatorów wartości  na poziomie sektora, przedsiębiorstwa, produktu / usługi.

 

Więcej informacji na stronie: http://wzr.pl/konferencja_mlodych_naukowcow/

Zapraszamy