Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
SZÓSTA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW - Konferencja realizowana w formule zdalnego dostępu MS Teams, 22 maja 2020 roku
Data publikacji: Sobota, 23 maja 2020 roku

 

Szanowni Państwo, Pracownicy oraz Studenci Wydziału Zarządzania UG,


z prawdziwą przyjemnością informuję, iż w najbliższy piątek, tj. w dniu 22 maja br. w godz. 9:30 – 17:30 odbędzie się na naszym Wydziale zdalna VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców. Inicjatywa ta, zapoczątkowana w 2010 r. przez pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw, realizowana jest pod tytułem: „WSPÓŁCZESNE DYLEMATY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW – TEORIA I PRAKTYKA”. Tym razem motywem przewodnim będzie problematyka: "Wyzwania dla ekonomii, zarządzania i jakości w dobie cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa":


http://wzr.pl/konferencja_mlodych_naukowcow/


Z uwagi na okres pandemii COVID-19 oraz wszystkie restrykcje i ograniczenia z tego wynikające, Konferencja ODBĘDZIE SIĘ w formule zdalnego dostępu, przy wykorzystaniu narzędzia MS Teams (Office 365). Uczestnicy i prelegenci Konferencji natomiast zostaną zaproszeni na II jej część, w grudniu 2020 r., gdy zorganizowane zostanie na naszym Wydziale „Seminarium naukowe – KMN 2020”.  
Wszystkich pracowników oraz studentów Wydziału Zarządzania, chcących uczestniczyć w wybranych sesjach, uprzejmie proszę o mailowe zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia: 20 maja (środa) do godz. 12:00 na adres: kep.wzr@ug.edu.pl – z podaniem: imienia i nazwiska, nr indeksu oraz nr grupy studenckiej (w przypadku studentów), a także ze wskazaniem sesji, w której deklarowane jest uczestnictwo. Po zgłoszeniu i weryfikacji otrzymacie Państwo link do wideokonferencji.


Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem,
 
dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych

Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw

List przewodni oraz harmonogram