Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)
Data publikacji: Środa, 20 maja 2020 roku

Wydział Zarządzania UG uczestniczy w Projekcie pt. „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Gdańskim w dniu 11.12.2017 roku. Projekt będzie realizowany w okresie 1.10.2018-30.09.2022.

 

Kierunki i specjalności na Wydziale Zarządzania realizowane w ramach ProUG:

  1. Aplikacje Informatyczne w Biznesie – studia I stopnia
  2. Zarządzanie Instytucjami Służby Zdrowia – studia I stopnia
  3. Finance and Accounting – studia II stopnia w j. angielskim
  4. Inwestycje i Nieruchomości – studia II stopnia
  5. Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne II stopnia

 

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z ogólną informacją na temat Projektu: https://proug.ug.edu.pl