Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Organizacja zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
Data publikacji: Środa, 30 września 2020 roku

Organizacja zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania

w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 86/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, za podstawową formę realizacji zajęć dydaktycznych uznaje się formę zdalną z wykorzystaniem MS Teams oraz Platformy Edukacyjnej UG.

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie:

  1. Wszystkie wykłady na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają się w sposób zdalny, z wyjątkiem następujących kierunków, na których liczba studentów jest mniejsza od 20: „Ubezpieczenia-studia interdyscyplinarne” (drugi rok), „Finance and Accounting” (drugi rok) – dla tych kierunków wykłady realizowane będą w budynkach Wydziału Zarządzania.

  2. Dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia zorganizowane zostaną na przełomie września i października br. dni adaptacyjne w budynkach Wydziału Zarządzania i spotkania z władzami Wydziału. Studenci ci będą mieli większą liczbę zajęć ćwiczeniowych prowadzonych stacjonarnie w obiektach Wydziału w stosunku do wyższych lat studiów.

  3. Znaczna większość ćwiczeń na wszystkich latach studiów – z zastrzeżeniem pkt 1) i 2) – będzie realizowana w formie zdalnej, a w przypadku studiów niestacjonarnych – wszystkie ćwiczenia.

  4. W ciągu najbliższych kilku dni podana zostanie do wiadomości pełna lista ćwiczeń, które odbywać się będą stacjonarnie w budynkach Wydziału Zarządzania. Zostaną one zaplanowane do realizacji w blokach pięciogodzinnych (np. 3 bloki po 5h wyczerpuje najbardziej typowa liczbę 15 h ćwiczeń), co ma zminimalizować liczbę dni, w których student powinien fizycznie pojawić się na Wydziale.

  5. Zajęcia mające status laboratoriów, występujące głównie na kierunku „Informatyka i ekonometria”, będą w większości realizowane w salach komputerowych Wydziału Zarządzania.

  6. Seminaria licencjackie i magisterskie będą realizowane w takiej formie, jaką uczestniczący w nich studenci ustalą z promotorem.

  7. Zajęcia na studiach podyplomowych będą realizowane w budynkach Wydziału Zarządzania. Jedynie w wyjątkowych przypadkach kierownik studiów może zdecydować o zdalnej realizacji pewnej partii materiału lub któregoś z przedmiotów.

 

prof. dr hab. Miroslaw Szreder

Dziekan