Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Zarządzenie Dziekana – Sopot w czerwonej strefie
Data publikacji: Wtorek, 03 listopada 2020 roku

                                                                                                                 Sopot, 2 października 2020 r.

 

 

Zarządzenie nr 1/2020/2021

 

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w czasie ogłoszenia Sopotu miastem czerwonej strefy zagrożenia epidemicznego

 

1.    W całym okresie obowiązywania obostrzeń związanych z przynależnością Sopotu do czerwonej strefy zagrożenia epidemicznego zobowiązuję studentów do uczestniczenia, a pracowników do realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej.

2.    Polecenie ujęte w pkt. 1 nie dotyczy studiów podyplomowych, w przypadku których decyzje powinny być podejmowane przez kierowników studiów w uzgodnieniu z ich uczestnikami. Decyzja o ewentualnej realizacji nauczania na studiach podyplomowych w formie stacjonarnej powinna być poprzedzona analizą dostępności maksymalnie dużych sal dydaktycznych, zapewniających zalecane odległości między słuchaczami.

3.    Konsultacje pracowników mogą się odbywać w formie stacjonarnej, przy jednoczesnym zapewnieniu kontaktu interesantów z pracownikiem także w formie e-mailowej lub telefonicznej.

4.    O możliwości powrotu zaplanowanych wcześniej w formie stacjonarnej zajęć dydaktycznych do budynków Wydziału Zarządzania zostanie poinformowana społeczność akademicka w odrębnym zarządzeniu. 

 

 

                                                                                                         prof. dr hab. Mirosław Szreder

                                                                                                                            Dziekan