Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Ważność legitymacji w czasie stanu epidemii
Data publikacji: Sobota, 19 grudnia 2020 roku

W związku z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 listopada 2020 r. przypominamy, że legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w uczelni.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), dalej jako: „Ustawa”, w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności ich potwierdzania.

Analogicznie wygląda sprawa ważności legitymacji doktoranta. Zgodnie z art. 198b Ustawy, w przypadku zawieszenia kształcenia doktorantów, w okresie tego zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje doktoranta są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Zatem legitymacje, których ważność na mocy ww. przepisów Ustawy miała upłynąć z dniem 29 listopada 2020 r., tj. 60 dni po zakończeniu poprzedniego okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni określonego na 30 września 2020 r., pozostają ważne.

Komunikat MNiSW w sprawie ważności legitymacji w czasie stanu epidemii:

https://www.gov.pl/web/nauka/waznosc-legitymacji-w-czasie-stanu-epidemii

Komunikat MNiSW w sprawie ograniczenia prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni od 19 października w związku z COVID-19:

https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-od-19-pazdziernika-w-zwiazku-z-covid-19