Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Wspomnienie grona współpracowników Instytutu Organizacji i Zarządzania
Data publikacji: Niedziela, 20 grudnia 2020 roku

Drodzy Koleżanki i Koledzy!

           Dzielimy się z Wami smutną wiadomością. Dnia 19 grudnia 2020 r. zmarła prof. dr hab. Małgorzata Czerska. Przez 43 lata była związana z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

           Była absolwentką Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. Po studiach podjęła pracę zawodową w przemyśle. W 1972 r. podjęła studia doktoranckie na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. W 1975 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych, w 1986 doktora habilitowanego a w 2004r. tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.

           Zaliczała siebie do przedstawicieli ,, sopockiej szkoły zarządzania” profesora Alfreda Czermińskiego, w której poszukiwano empirycznych źródeł wiedzy o zarządzaniu. Jej zainteresowania skupiały się wokół problemów zarządzania zmianą organizacyjną, funkcjonowania organizacji opartych na wiedzy, roli przywództwa we współczesnych organizacjach, znaczeniu kultury organizacyjnej w kształtowaniu procesów zarządzania.

           Opublikowała około dwustu prac naukowych, w tym kilkanaście monografii i podręczników. Pod jej redakcją naukową powstało kilkanaście prac zbiorowych i zeszytów naukowych. Cieszyła się wielkim zaufaniem środowiska naukowego o czym świadczy powierzenie jej funkcji recenzenta w 5 postępowaniach o nadanie tytułu profesora, 9 o nadanie stopnia doktora habilitowanego i 20 o nadanie stopnia doktora. Była recenzentką wielu monografii, podręczników i artykułów naukowych. O jej pozycji w środowisku świadczy także pełnienie funkcji recenzentki kilkudziesięciu wniosków o finansowanie projektów badawczych przez Komitet Badań Naukowych, Narodowe Centrum Nauki lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

           Profesor Małgorzata Czerska pełniła liczne funkcje organizacyjne. Była Kierownikiem Zakładu Ergonomii i  Psychologii Organizacji, Zastępcą Dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania, Kierownikiem Zakładu Systemów Zarządzania. W latach 2002-2008 pełniła funkcję Prodziekana ds. Kształcenia na Wydziale Zarządzania.

           Pod jej kierunkiem powstało 10 prac doktorskich, kilkaset prac magisterskich i kilkadziesiąt licencjackich.

           Nie można pominąć jej aktywności na rzecz rozwoju wiedzy i praktyki zarządzania. Była długoletnią członkinią Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii  Nauk, Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, członkinią Rady Głównej Naukowej tego Towarzystwa.

           Za swoją pracę naukową , organizacyjną i społeczną otrzymała wiele odznaczeń i nagród. Należy tu przede wszystkim wymienić: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Medal im. Karola Adamieckiego przyznawany za wybitny dorobek naukowy w zakresie organizacji i zarządzania. Otrzymała także Nagrodę Zespołową pierwszego stopnia Ministra Edukacji    Narodowej oraz 13 nagród Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

           Była też serdeczną, ciepłą i życzliwą dla wszystkich Koleżanką, Nauczycielem,. Żegnamy profesor Małgorzatę Czerską. Osobę będącą wzorem kultury osobistej, rzetelności i odpowiedzialności, zawsze pełnej szacunku dla drugiego człowieka, sprawiedliwej i powściągliwej w ocenie działań innych osób.

Cześć JEJ Pamięci.

Kierownictwo i pracownicy Katedry Organizacji i Zarządzania

Prof. dr hab. Malgorzata Czerska we wspomnieniach na fotografiach