Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Zmarł prof. Adam Starostecki, emerytowany nauczyciel akademicki, wieloletni pracownik Instytutu Organizacji i Zarządzania
Data publikacji: Czwartek, 21 stycznia 2021 roku

Dr hab. Adam Starostecki, prof. UG był przez 41 lat (1967-2008) związany zawodowo z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Początkowo zatrudniony był w Instytucie Ekonomiki Przemysłu na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego, później – w Instytucie Organizacji i Zarządzania. Stopień doktora uzyskał w roku 1970 (WSE Sopot), a stopień doktora habilitowanego w 1986 roku (UG).

Opublikował szereg prac naukowych, w tym monografii i podręczników. Jest współautorem prac wdrożeniowych dla praktyki gospodarczej. Pod jego kierunkiem zostało wykonanych około 250 prac dyplomowych, głównie magisterskich.

Profesor Adam Starostecki pełnił liczne funkcje organizacyjne. Był vice-dyrektorem Instytutu Organizacji i Zarządzania, Kierownikiem Studium Podyplomowego Organizacji i Zarzadzania, Kierownikiem Zakładu Organizacji Przedsiębiorstw, Kierownikiem Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem, Pełnomocnikiem Rektora ds. Praktyk Studenckich.

Ważna była Jego aktywność na rzecz rozwoju wiedzy i praktyki zarządzania. Był aktywnym członkiem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Za swoją pracę naukową, organizacyjną i społeczną otrzymał wiele odznaczeń i nagród.

Był Człowiekiem skromnym, koleżeńskim, pogodnego usposobienia. Zmarł w wieku 86 lat.

Z żalem i poczuciem straty żegnamy Profesora i wieloletniego naszego Kolegę.

Dziekan i społeczność akademicka
Wydziału Zarządzania


Prof. Adam Starostecki w roku 2008 (pierwszy z lewej).