Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Ukazało się II wydanie książki pt.: „Kultura bezpieczeństwa żywności. Istota i narzędzia pomiaru” autorstwa prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej
Data publikacji: Piątek, 23 lipca 2021 roku

Miło nam poinformować, że ukazało się II wydanie książki autorstwa pani prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej (Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem) pt.: „Kultura bezpieczeństwa żywności. Istota i narzędzia pomiaru”.

 

 

Pomimo nieustających afer na rynku żywności istota i rola kultury bezpieczeństwa żywności jest tematem stosunkowo nowym, nie tylko w naszym kraju. Jest to jednak zagadnienie niezwykle istotne, ponieważ przyjmuje się, iż brak owej kultury oraz troski o jej zapewnienie należy do kategorii tzw. nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa produktu żywnościowego. Kultura bezpieczeństwa żywności to podzielane postawy, wartości oraz przekonania wobec zapewnienia bezpieczeństwa produktu żywnościowego, na co dzień demonstrowane w organizacjach zajmujących się produkcją i obróbką żywności. Niestety, jak wskazują wyniki badań prowadzonych na świecie, kultura bezpieczeństwa jest w wielu przypadkach w obszarze łańcucha żywności niemal zupełnie ignorowana. Nie jest także dostatecznie doceniana i rozumiana przez najwyższe kierownictwo organizacji. Jest to zjawisko niezwykle złożone i wręcz krytyczne dla bezpieczeństwa zdrowia oraz życia każdego konsumenta, dlatego też wymaga ono szerokiego rozpoznania i rozpropagowania.

 

Wśród zagadnień, z którymi Czytelnik się zapozna są:

• podstawy definicyjne i założenia ogólnej istoty bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa żywności,

• food crime - mało dotąd sygnalizowane zjawisko przestępstw dotyczących żywności i łańcucha pokarmowego,

• problematyka klimatu i kultury bezpieczeństwa żywności, a także - mało jeszcze znane i rozpoznane w łańcuchu żywnościowym - zjawisko kultury sprawiedliwego traktowania (just culture),

• czynniki oraz uwarunkowania sprzyjające tworzeniu kultury bezpieczeństwa żywności,

• narzędzia pozwalające określić, zmierzyć i ocenić dojrzałość poziomu kultury bezpieczeństwa żywności w organizacji oraz wskazać na obszary wymagające doskonalenia.

 

Źródło oraz link do informacji:

https://cedewu.pl/Kultura-bezpieczenstwa-zywnosci-Istota-i-narzedzia-pomiaru-wyd-II-p3016

 

Biuro Dziekana WZR