Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Komunikat Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2021/2022
Data publikacji: Piątek, 24 września 2021 roku

Szanowni Państwo!

Społeczność akademicką Uniwersytetu Gdańskiego tworzy 21 tysięcy studentów i doktorantów oraz ponad trzy tysiące pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych. Wobec nadal istniejącego zagrożenia epidemicznego ważne jest, aby w przestrzeni naszej Uczelni wszyscy czuli się bezpiecznie. W związku z tym Uczelnia tak przygotowała zajęcia w nowym roku akademickim, aby troszcząc się o zdrowie członków naszej społeczności jednocześnie bez przeszkód realizować programy studiów i utrzymać wysoką jakość kształcenia. Podstawowe zasady zostały określone w Zarządzeniu nr 116/R/21 z dnia 4 sierpnia 2021 roku, natomiast w załączonym zestawieniu podane zostały zasady organizacji zajęć na poszczególnych wydziałach. Szczegółowe plany zostaną umieszczone na stronach wydziałowych i mogą ulegać zmianom w trakcie semestru wraz ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną. Decyzje dotyczące realizacji zajęć w formie zdalnej lub stacjonarnej wynikają z efektów uczenia się określonych w programie studiów, wielkości sal, którymi dysponuje wydział oraz z konieczności zachowania odpowiednich przepisów regulujących zasady bezpieczeństwa sanitarnego.

Nowy rok akademicki rozpoczynamy z nadzieją, że przyjęte rozwiązania okażą się tymczasowe, a rosnąca liczba osób zaszczepionych umożliwi szybki powrót do zajęć stacjonarnych.

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Zasady realizacji zajęć na poszczególnych wydziałach w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022