Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Na Wydziale Zarządzania zainaugurowano rok akademicki 2021/2022 - fotorelacja
Data publikacji: Środa, 13 października 2021 roku

Na Wydziale Zarządzania w sobotę 02.10.2021 zainaugurowano rok akademicki 2021/2022.

Zabranych powitał prof. dr hab. Mirosław Szreder, Dziekan Wydziału Zarządzania, po którym głos zabrał prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

W dalszej części uroczystości odbyła się uroczysta promocja doktorska - ślubowanie przeprowadził Rektor UG, a o wystąpienie proszeni zostali promotorzy doktorantów: dr Ulyana Zaremba - promotor: dr hab. Paweł Antonowicz, prof. uczelni., dr Jędrzej Siciński - promotor: dr hab. Paweł Antonowicz, prof. uczelni., promotor pomocniczy: dr Anna Gierusz, dr Piotr Skrzyniarz - promotor: dr hab. Paweł Antonowicz, prof. uczelni.

Uroczystość inauguracyjną hymnem Gaude Mater Polonia uświetnił Chór „Non Serio”.

Immatrykulację studentów I roku poprowadził Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych dr hab. Krzysztof Najman, profesor uczelni.

Podczas inauguracji nowego roku akademickiego na WZ UG Rektor UG wręczył też medale Komisji Edukacji Narodowej przyznane dr Katarzynie Koleśnik i dr Ewelinie Nawrockiej.

Wręczono również Nagrody Rektora UG. Nagrodę I stopnia odebrał prof. dr. hab. Paweł Miłobędzki za wyróżniające się osiągnięcia naukowe z zakresu ekonometrii, będące podstawą nadania tytułu profesora. Nagroda Rektora UG II stopnia powędrowała do: dr hab. Angeliki Kędzierskiej-Szczepaniak, prof. uczelni za wyróżniające się osiągnięcie habilitacyjne pt. „Kierunki i uwarunkowania rozwoju finansowania społecznościowego jako innowacyjnej formy pozyskiwania kapitału w Polsce; dr hab. Ewy Majerowskiej, prof. uczelni za wyróżniające się osiągnięcie habilitacyjne pt. Problemy estymacji i weryfikacji modelu CAPM na polskim rynku kapitałowym”; dra hab. Dariusza Trojanowskiego, prof. uczelni za wyróżniające się osiągnięcie habilitacyjne pt. Dylematy wyceny nieruchomości komercyjnych w Polsce”; dr hab. Anny Wojewnik-Filipkowskiej prof. uczelni za wyróżniające się osiągnięcie habilitacyjne pt. „Zarządzanie inwestycjami w mieście – uwarunkowania, organizacja, finansowanie i ocena efektywności”; dr hab. Ewy Wycinki prof. uczelni za wyróżniające się osiągnięcie habilitacyjne pt. „Modele zdarzeń konkurujących i ich zastosowania do badania ryzyka niespełnienia zobowiązań”, dr hab. Julii Koralun-Bereźnickiej, prof. uczelni za osiągnięcia badawcze i publikacyjne. Nagrodę Rektora UG III stopnia odebrali: dr hab. Paweł Antonowicz, prof. uczelni za działalność dydaktyczną i organizacyjną; dr hab. Krzysztof Najman, prof. uczelni za działalność dydaktyczną
i organizacyjną; dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. uczelni za działalność dydaktyczną i organizacyjną oraz dr Kamila Bielawska za działalność dydaktyczną i organizacyjną.

Wykład inauguracyjny pt. Crowdfunding – innowacyjna forma finansowania czy chwilowy fenomen?” wygłosiła dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. uczelni.

Dziekan Wydziału prof. dr hab. Mirosław Szreder o planach na nowy rok:

Po rozłące trwającej dużo dłużej niż przerwa wakacyjna, chcielibyśmy się przede wszystkim spotkać z naszymi studentami – zobaczyć ich, porozmawiać i razem wrócić do wspólnej pracy. Z tymi, którzy rozpoczynają swoje studia na Wydziale Zarządzania, odbyliśmy – jako cały zespół dziekański – spotkania w ostatnich dniach września, w ramach dni adaptacyjnych. Cieszy nas ich ciekawość nowej uniwersyteckiej rzeczywistości, a także pełna mobilizacja, by sprostać wymogom życia studenckiego.

Mamy od bieżącego roku akademickiego większą liczbę studentów zagranicznych, gdyż udało się nam uruchomić dwie kolejne anglojęzyczne specjalności na studiach drugiego stopnia: „Management” oraz „Business Informatics”. Wszystkich studentów, niezależnie od kraju z którego pochodzą, i jakim językiem ojczystym się posługują, serdecznie witamy! Także polscy studenci dopisali na wszystkich oferowanych przez Wydział kierunkach, w tym tak ważnych dla gospodarki specjalnościach, jak: Aplikacje informatyczne w biznesie, Analiza danych – Big Data, Rachunkowość, Zarządzanie organizacjami.

Najbliższe miesiące to dla pracowników Wydziału nie tylko praca dydaktyczna, ale również zwiększony wysiłek naukowo-badawczy. Przez pierwsze trzy kwartały bieżącego roku nasi nauczyciele akademiccy opublikowali kilkanaście książek naukowych i kilkadziesiąt artykułów w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Zrealizowali ponadto szereg prac eksperckich i komercjalizacyjnych na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego Dążeniem naszym jest nie tylko to, aby taką aktywność badawczą utrzymać, ale także, by jak najszerzej znajdowała ona swoje odzwierciedlenia w treściach programów kształcenia i formach przekazywania wiedzy naszym studentom.

 

Biuro Prasowe UG/MNG

 

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 na WZ UG. Fot. Zuzanna Minga, Justyna Poniewierska